Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Inchiriere de utilaje si de echipamente de constructii si de lucrari publice cu operatori


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
47.418.036 RON

Castigatorul Licitatiei: TRUSTUL PENTRU SERVICII CU UTILAJE DIVERSE S.A.
Anunt de atribuire numarul 145035/14.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142752
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: Alexandru Ioan Cuza, nr.5, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: Boiangiu Silvica, Tel. +40 253205411, In atentia: Boiangiu Silvica, Email: [email protected], Fax: +40 253227280, Adresa internet (URL): www.ceoltenia.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Inchiriere de utilaje si de echipamente de constructii si de lucrari publice cu operatori
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., Sucursala Divizia Miniera Tg-Jiu
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Inchirierea de utilaje si de echipamente de constructii si de lucrari publice cu operator, dotate cu sisteme moderne de monitorizare este necesara pentru a asigura functionarea corespunzatoare a activitatii miniere de productie, decoperta si livrari de carbune, ce impune existenta permanenta a utilajelor terasiere pentru executarea lucrarilor de nivelare, terasamente si impingerea carbunelui in depozite, curatirea transportoarelor si alte lucrari de ajutorare specifice activitatii miniere.Nu se prevad celtuieli cu diverse si neprevazute pentru aceasta lucrare
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45500000-2 - Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
47, 418, 036RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S141-246234din23.07.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 510/CEO Denumirea: Inchiriere de utilaje si de echipamente de constructii si de lucrari publice cu operator
V.1) Data atribuirii contractului 02.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TRUSTUL PENTRU SERVICII CU UTILAJE DIVERSE S.A.
Adresa postala: SAT BALTENI, Localitatea: Balteni, Cod postal: 217060, Romania, Tel. +40 0253317138/0253/3711280253/731238, Email: [email protected], Fax: +40 0253317785/0253371785
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 47418036.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 47418036.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1. In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin preturi egale, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.2.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica/controla capacitatea tehnica a operatorului economic, ocazie cu carecomisia de vizualizare si evaluare tehnica vaverifica Fisele de prezentare ale utilajelor.In sedinta dedeschidere a ofertelor se va stabili cu ofertantii, programul inspectarii intregul parc de utilaje si macarale ofertate, de catre comisia autoritatii contractante, privind respectarea specificatiilor tehnice si starea tehnica a acestora
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.
Adresa postala: str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Localitatea: Tg-Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 253205411, Fax: +40 253227281, Adresa internet (URL): www ceoltenia.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.12.2013 10:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer