Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - "Inchiriere de vehicule industriale cu sofer pentru servicii de deszapezire pe drumuri judetene, aflate in administrarea Regiei Autonome Judeteane de Drumuri Arges RA iarna 2013-2014" , defalcate pe loturi


Anunt de participare numarul 146794/26.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A.
Adresa postala: Str. George Cosbuc, nr. 40, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110103, Romania, Punct(e) de contact: Valeria Vasilca, Tel. +40 0248210062, Email: [email protected], Fax: +40 0248210062, Adresa internet (URL): www.rajdarges.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
"Inchiriere de vehicule industriale cu sofer pentru servicii de deszapezire pe drumuri judetene, aflate in administrarea Regiei Autonome Judeteane de Drumuri Arges RA iarna 2013-2014" , defalcate pe loturi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv serviciile de transport cu vehicule blindate si servicii de curierat, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: CONFORM CAIETULUI DE SARCINI
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
"Inchiriere de vehicule industriale cu sofer pentru servicii de deszapezire pe drumuri judetene, aflate in administrarea Regiei Autonome Judeteane de Drumuri Arges Ra iarna 2013-2014" , defalcate pe loturi dupa cum urmeaza :
-LOT I : - ZONAIDEACTIUNE DISTRICTPITESTI;
-LOT II - ZONAIIDEACTIUNE DISTRICTPITESTI;
-LOT III - ZONAIIIDEACTIUNE - DISTRICTPITESTI;
-LOT IV - ZONAIDEACTIUNE - DISTRICTCURTEA DE ARGES;
-LOT V ?ZONAIIDEACTIUNE ? DISTRICTCURTEA DE ARGES;
-LOT VI - ZONAIIIDEACTIUNE - DISTRICTCURTEA DE ARGES;
-LOT VII - ZONAIVDEACTIUNE - DISTRICTCURTEA DE ARGES;
-LOT VIII- ZONAIDEACTIUNE DISTRICTBUZOIESTI;
-LOT IX- ZONA IIDEACTIUNE DISTRICTBUZOIESTI;
-LOT X- ZONAIDEACTIUNE DISTRICTCATEASCA;
-LOT XI- ZONAIIDEACTIUNE DISTRICTCATEASCA;
-LOT XII - ZONAIIIDEACTIUNE DISTRICTCATEASCA;
-LOT XIII - ZONA I DE ACTIUNE - DISTRICTCAMPULUNG;
-LOTXIV - ZONA II DE ACTIUNE - DISTRICTCAMPULUNG
-LOT XV - ZONA III DE ACTIUNE - DISTRICTCAMPULUNG;
-LOT XVI- ZONAIDEACTIUNE - DISTRICTHARSESTI;
-LOT XVII- ZONAIIDEACTIUNE - DISTRICTHARSESTI;
-LOT XVIII - ZONAIIIDEACTIUNE - DISTRICTHARSESTI.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60182000-7 - Inchiriere de vehicule industriale cu sofer (Rev.2)
60100000-9-Servicii de transport rutier (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
"Inchiriere de vehicule industriale cu sofer pentru servicii de deszapezire pe drumuri judetene, aflate in administrarea Regiei Autonome Judeteane de Drumuri Arges RA, iarna 2013-2014" , defalcate pe loturi dupa cum urmeaza : -LOT I : - ZONAIDEACTIUNE DISTRICTPITESTI;
-utilaje conform caietului de sarcini ;
-cantitate material antiderapant transportata conform caietului de sarcini ;
-valoarea estimata - 215.546, 00 lei (fara TVA);
-LOT II -ZONAIIDEACTIUNE DISTRICTPITESTI;
-utilaje conform caietului de sarcini ;
-cantitate material antiderapant transportata conform caietului de sarcini ;
-valoarea estimata - 141.688, 00 lei (fara TVA);
-LOT III - ZONAIIIDEACTIUNE - DISTRICTPITESTI;
-utilaje conform caietului de sarcini ;
-cantitate material antiderapant transportata conform caietului de sarcini ;
-valoarea estimata - 135.038, 00 lei (fara TVA);
-LOT IV - ZONAIDEACTIUNE - DISTRICTCURTEA DE ARGES;
-utilaje conform caietului de sarcini ;
-cantitate material antiderapant transportata conform caietului de sarcini ;
-valoarea estimata - 115.234, 00 lei (fara TVA);
-LOT V? ZONAIIDEACTIUNE ? DISTRICTCURTEA DE ARGES;
-utilaje conform caietului de sarcini ;
-cantitate material antiderapant transportata conform caietului de sarcini ;
-valoarea estimata - 93.947, 00 lei (fara TVA);
-LOT VI -ZONAIIIDEACTIUNE - DISTRICTCURTEA DE ARGES;
-utilaje conform caietului de sarcini ;
-cantitate material antiderapant transportata conform caietului de sarcini ;
-valoarea estimata - 49.284, 00 lei (fara TVA);
-LOT VII ZONAIVDEACTIUNE - DISTRICTCURTEA DE ARGES;
-utilaje conform caietului de sarcini ;
-cantitate material antiderapant transportata conform caietului de sarcini ;
-valoarea estimata - 88.393, 00 lei (fara TVA);
-LOT VIII-ZONAIDEACTIUNE DISTRICTBUZOIESTI;
-utilaje conform caietului de sarcini ;
-cantitate material antiderapant transportata conform caietului de sarcini ;
-valoarea estimata - 98.250, 00 lei (fara TVA);
-LOT IX-ZONA IIDEACTIUNE DISTRICTBUZOIESTI;
-utilaje conform caietului de sarcini ;
-cantitate material antiderapant transportata conform caietului de sarcini ;
-valoarea estimata - 155.016, 00 lei (fara TVA);
-LOT X-ZONAIDEACTIUNE DISTRICTCATEASCA;
-utilaje conform caietului de sarcini ;
-cantitate material antiderapant transportata conform caietului de sarcini ;
-valoarea estimata - 117.284, 00 lei (fara TVA);
-LOT XI- ZONAIIDEACTIUNE DISTRICTCATEASCA;
-utilaje conform caietului de sarcini ;
-cantitate material antiderapant transportata conform caietului de sarcini ;
-valoarea estimata - 111.008, 00 lei (fara TVA);
-LOT XII - ZONAIIIDEACTIUNE DISTRICTCATEASCA;
-utilaje conform caietului de sarcini ;
-cantitate material antiderapant transportata conform caietului de sarcini ;
-valoarea estimata - 79.710, 00 lei (fara TVA);
-LOT XIII - ZONA I DE ACTIUNE - DISTRICTCAMPULUNG;
-utilaje conform caietului de sarcini ;
-cantitate material antiderapant transportata conform caietului de sarcini ;
-valoarea estimata ? 93.168, 00 lei (fara TVA);
-LOTXIV - ZONA II DE ACTIUNE - DISTRICTCAMPULUNG;
-utilaje conform caietului de sarcini ;
-cantitate material antiderapant transportata conform caietului de sarcini ;
-valoarea estimata - 98.856, 00 lei (fara TVA);
-LOT XV - ZONA III DE ACTIUNE - DISTRICTCAMPULUNG;
-utilaje conform caietului de sarcini ;
-cantitate material antiderapant transportata conform caietului de sarcini ;
-valoarea estimata 158.406, 00 lei (fara TVA);
-LOT XVI-ZONAIDEACTIUNE - DISTRICTHARSESTI;
-utilaje conform caietului de sarcini ;
-cantitate material antiderapant transportata conform caietului de sarcini ;
-valoarea estimata ? 126.874, 00 lei (fara TVA);
-LOT XVII- ZONAIIDEACTIUNE - DISTRICTHARSESTI;
-utilaje conform caietului de sarcini ;
-cantitate material antiderapant transportata conform caietului de sarcini ;
-valoarea estimata ? 57.084, 00 lei (fara TVA);
-LOT XVIII - ZONAIIIDEACTIUNE - DISTRICTHARSESTI.-utilaje conform caietului de sarcini ;
-cantitate material antiderapant transportata conform caietului de sarcini ;
-valoarea estimata ? 48.858, 00 lei (fara TVA);
Valoarea estimata fara TVA: 1, 983, 644RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuant garant de participe este de : Lot I? 4.300, 00 lei;Lot II ? 2.800, 00 lei;Lot III-2700 lei;Lot IV-2300 lei;Lot V-1850 lei;Lot VI- 950;Lot VII- 1750 lei;Lot VIII ? 1950;Lot IX ? 3100 lei;Lot X- 2300;Lot XI ? 2200;Lot XII 1550 lei;Lot XIII ? 1850 lei;Lot XIV ? 1950 lei;Lot XV ? 3150 lei;Lot XVI ? 2500 lei ; Lot XVII -1100 lei;Lot XVIII ? 950 lei .Pt o garant de particip depusa in alta valuta recomandam ca echivalenta sa se faca la curs BNR la o data anterioara datei lim de depunere a ofertelor cu 5 zile .Perioada de valab a garant de particip este de :90 de zile calendaristice de la datalim de primire a ofertelorForma de constituire a garant de particip in conf.cu preved.art.86 din HG 925/2006 actualizata.Modul de restituire al garant de participofertantul castigator: in cel mult 3 zile lucratoare de la data constituirii garant de buna executieofertantilor necastigatori : dupa semnarea contractului de achizitie publica cu ofertantul a carui oferta a fost desemnata castigatoare , dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data expirarii perioadei de valab a oferteiRetinerea garant de particip: in conditii prevazute de art. 87 din H.G. 925/2006 actualizata si H.G. 76/2010. In cazul ofertantii lor din categoria IMM , conf.L. nr.346/2004, garant de particip se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in doc de atribuire.Autoritatea contractanta va retine din garant de particip suma de Lot I? 2.155, 46 lei;Lot II ? 1.416, 88 lei;Lot III-1.350, 38 lei; LotIV-1.152, 34 lei;Lot V-939, 47 lei;Lot VII- 883, 93 lei ;Lot VIII ? 982, 50;Lot IX ? 1.550, 16 lei ;Lot X- 1.172, 84 lei ;Lot XI ? 1.110, 08;Lot XII 797, 10 lei;Lot XIII ? 931, 68 lei ;Lot XIV ? 988, 56 lei;Lot XV ? 1.584, 06 lei ; Lot XVI ? 1.268, 74 lei, ofertantului care depune la CNSC contestatie la procedura de atribuire, iar Consilul respinge contestatia sau contestatorul renunta la contestatie in conf cu Art. 278^1alin. (1) si (2) din OUG 34/2006 completata si modificata Garantia de buna executie este de 5 % din valoarea contractului fara TVA. Mod de constituire: Scrisoare de garantie de buna executie sau retineri succesive din sume datorate pentru facturi partiale . Scrisoarea de garantie va fi eliberata de o banca sau o societate de asigurari si se va depune in original. In cazul retinerilor succesive , contractantul are obligatia de a deschide un cont distinct la unitatea Trezoraria Statului din cadrul organului fiscal competent , cont ce trebuie deschis dupa semnarea contractului si oricum inainte de inceperea executiei contractului. Suma initiala care se depune de catre contractant nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5 %din pretul contractului.Garantia se restituie in termen de 14 zile de la indeplinirea obligatiilor asumate prin contract .
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Alte surse- venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006 (declaratia de eligibilitate) cu modificarile si completarile ulterioare .Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care deternina excuderea din procedura de atribuire, conf. Prevederulor din OUG 34/2006 art.180si ale art.181 lit. a), c^1)si d).( Completare formular nr. 5)
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181. din OUG 34/2006 (declaratia de eligibilitate) cu modificarile si completarile ulterioare.Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care deternina excuderea din procedura de atribuire, conf. Prevederulor din OUG 34/2006 art.180si ale art.181 lit. a), c^1)si d).( Completare formular nr. 12).
-Cerficat privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat de stat, prezentat in original saucopie lizibila continand mentiunea « conform cu originalul », eliberat de D.G.F.P din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii catre Bugetul general consolidat .
-Certificat privind plata obligatiilor catre bugetul local, prezentat in original sau copie lizibila continand mentiunea « conform cu originalul », eliberat de catre directia de specialitate din cadrul primariilor in a caror raza teritoriala activeaza societatea respectiva, din care sa rezulte faptul ca ofertantul nu are obligatii restante la bugetul local.
Observatii : Certificatele vor prezenta situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depunofertele/candidaturile, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?? .
-Declaratie pe proprie raspundere ca nu se afla in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 69¹ din OUG 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare prin Legea 337/2006 aprobatacu modificarile si completarile ulterioare. (Completare formular nr.13).Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care deternina excuderea din procedura de atribuire, conf. Prevederulor din OUG 34/2006 art.180si ale art.181 lit. a), c^1)si d). ?Ofertantul/Ofertantul asociat/subcontractantul care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art.69 lit.a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante :
-Petrescu Aurel ? Presedinte Consiliu Administratie ,
-Bobeica Barbu- Gheorghe- membru Consiliu Administratie ,
-Stoicea Alin ? membru Consiliu Administratie
-Ivascu Sorin ? Director General ;
-Uretu Claudia ? Director Economic ;
-Nicolau Alina ? Director Tehnic Productie .
-Secuiu Aurelian ? Sef Sector (Productie)
-Dobrescu Stefanel ? Sef District Bajesti-Predescu George ? Sef District Cateasca
-Crinu Gheorghe - Sef District Pitesti
-Soare Gheorghe - Sef District Harsesti
-Ratoi Ion -Sef Serviciu P.U.P
-OneataDragos ? Responsabil Preturi
-Stanciu Mircea - Consilier Juridic-Cernatescu Silviu ? George- Consilier Juridic-Vasilca Valeria - Sef Birou Licitatii-Achizitii-Gatejanu Stefan ? Economist
-Donoiu Emil - Economist
-Dragusin Augustina-Inspector
-Grigore Maria ? Sef Sector Tehnic
-Soare Rodica Minodora ? Sef Serviciu Tehnic
-Pintilie Iuliana Mioara ? Sub.ing. in cadrul Biroului de Proiectare-Radulescu Gabriela? Sub.ing. in cadrul Biroului de Proiectare
-Iordanescu Constantin-Inginer in cadrul Biroului tehnic.
-Malai Rebeca - tehnican in cadrul Biroului de Proiectare
-Anghel Florentina Alina - Sub.ing. in cadrul Birouluitehnic.
este exclus din procedura de atribuire?. ( Completare formular nr. 13)
Nota: ?Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006? ? se va prezenta atat de ofertant/ asociat, de tertul sustinator, dar si de subcontractant daca este cazul.
-Declaratie privind calitatea de participant la procedura.(Completare formular nr.6)
-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta in conformitate cu prevederile Ordinului ANRMAP nr. 314/2010.(Completare formular nr. 17) Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.- Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.-Pentru ofertantii clasati pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire vor trebui sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata notarial sau copie certificata ?conform cu originalul?
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabil 31.12.2012 vizat si inregistrat la organul fiscal abilitat sau documente echivalente.
Informatii Generale despre ofertant si anexa la formular, privind Fisa centralizatoare a situatiei economico-financiare privind cifra de afaceri globala a ofertantului pe ultimii 3 ani.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta Bilant contabil la 31.12.2012, vizat si inregistrat la organul fiscal abilitat sau documente echivalente. Se va prezenta in una din urmatoarele forme : original/copie legalizata/copie conform cu originalul .Se va completaCompletare formular nr. 7 si identificarea financiara anexa la formular nr. 7.Nota : Valorile vor fi exprimate in lei/alta valuta (ex. Euro mediu comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv : ANUL/CURS EURO2010-4, 2122 lei/euro2011-4, 2349 lei/euro2012-4, 4580 lei/euro
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind dotarile specifice : se vor prezenta utilajele, echipamentul tehnic, si alte mijloace fixe pe care candidatul/ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului.Se solicita ca ofertantul castigator sa faca dovada detinerii utilajului, in functie de lotul ofertat pentru care face oferta :
Lot I - ZONAIDEACTIUNE DISTRICTPITESTI
Autogreder = 1 buc
Wolasau echivalent =2 buc
Unimog sau echivalent =2 buc
Autobasculanta 8 x 4 cu lama si rnsp = 4 buc
Trailer = 1 buc
-Lot II: -ZONAIIDEACTIUNE DISTRICTPITESTI.
Autogreder = 1 buc.
Unimog sau echivalent = 1 buc.
Wola sau echivalent = 1 buc.
Autobasculanta 8 x 4 cu lama si RNSP= 3 buc.
Lot III: - ZONAIIIDEACTIUNE DISTRICTPITESTI.
Autogreder = 1 buc.
Unimog sau echivalent = 1 buc.
Wolasau echivalent = 1 buc.
Autobasculanta 8 x 4 cu lama si RNSP= 3 buc.LOT IV: - ZONAIDEACTIUNE - DISTRICTCURTEA DE ARGES.
Wola sau echivalent= 1 buc.
Unimog sau echivalent= 2 buc.
Autobasculanta 8 x 4 cu lama siRNSP= 1 buc.
Autotrailer= 1 buc.
-LOT V: ? ZONAIIDEACTIUNE ? DISTRICTCURTEA DE ARGES.
Autobasculanta 8 x 4 cu lama siRNSP= 2 buc.
Unimog sau echivalent= 1 buc.
Wolla sau echivalent= 1 buc.
-LOT VI: -ZONAIIIDEACTIUNE - DISTRICTCURTEA DE ARGES.
Autogreder= 1 buc.
Autobasculanta 8 x 4 cu lama siRNSP= 1 buc.
-LOT VII: - ZONAIVDEACTIUNE - DISTRICTCURTEA DE ARGES.
Autobasculanta 8 x 4 cu lama siRNSP= 2 buc.
Autogreder= 1 buc.
Wola sau echivalent= 1 buc.
-LOT VIII: -ZONAIDEACTIUNE DISTRICTBUZOIESTI.
Wolasau echivalent= 1 buc.
Buldoexcavator= 1 buc.
Autobasculanta 8 x 4 cu lama si RNSP= 2 buc.
-LOT IX: - ZONA IIDEACTIUNE DISTRICTBUZOIESTI.
Buldoexcavator= 2 buc.
Autogreder= 3 buc.
Greder semipurtat= 1 buc.
Autobasculanta 8x4 cu lama si RNSP= 2 buc.
-LOT X: -ZONAIDEACTIUNE DISTRICTCATEASCA.
Autogreder= 1 buc.
Autobasculanta 8 x 4 cu lama siRNSP= 3 buc.
Autotrailer= 1 buc.-LOT XI: - ZONAIIDEACTIUNE DISTRICTCATEASCA.
Autogreder= 1 buc.
Wola sau echivalent= 2 buc.
Autobasculanta 8 x 4 cu lama si RNSP= 2 buc.
-LOT XII: - ZONAIIIDEACTIUNE DISTRICTCATEASCA.
Autobasculanta 8 x 4 cu lama si RNSP= 2 buc.
Autoexcavator = 1 buc.
-LOT XIII: - ZONA I DE ACTIUNE - DISTRICTCAMPULUNG.
Wola sau echivalent= 2 buc.
Autobasculanta 8 x 4 cu lama si RNSP= 2 buc.
-LOTXIV: - ZONA II DE ACTIUNE - DISTRICTCAMPULUNG.
Greder semipurtat= 1 buc.
Autoexcavator= 1 buc.
Autobasculanta 8 x 4 cu lama si RNSP=3 buc.-LOT XV: - ZONA III DE ACTIUNE - DISTRICTCAMPULUNG.
Autogreder= 1 buc.
Unimog sau echivalent= 2 buc.
Autobasculanta 8 x 4 cu lama si RNSP= 2 buc.
Wola sau echivalent= 1 buc.
-LOT XVI: - ZONAIDEACTIUNE DISTRICTHARSESTI.
Autobasculanta 8 x 4 cu lama siRNSP= 3 buc.
Autotrailer= 1 buc.
Wola sau echivalent= 2 buc.
-LOT XVII: - ZONAIIDEACTIUNE DISTRICTHARSESTI;Autogreder= 1 buc.
Autobasculanta 8 x 4 cu lama si RNSP= 1 buc.
-LOT XVIII: -ZONAIIIDEACTIUNE DISTRICTHARSESTI.
Greder semipurtat= 1 buc.
Autobasculanta 8 x 4 cu lama si RNSP= 1 buc.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa formular nr. 10.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.11.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.11.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.11.2013 12:00
Locul: Pitesti, Str George Cosbuc nr 40, Etaj II, Birou Achizitii- Licitatii, jud Arges
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantiilor si persoanele abilitate de legislatia in vigoare sa participe la sedinta de deschidere a ofertelor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care ofertele prezentate de catre operatori sunt egale, atunci autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor clasati pe primul loc care au oferit preturi egale o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul final cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator, despre un act al autoritatii contractante, pe care acesta il considera nelegal .
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES RA
Adresa postala: Strada George Cosbuc, nr. 40, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110103, Romania, Tel. +40 0248/210062, Fax: +40 0248/210062
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.09.2013 10:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer