Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Inchiriere si servicii de intretinere echipamente de curatare/degresare piese


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
21.600 RON

Castigatorul Licitatiei: NCH ROMANIA PRODUSE DE INTRETINERE S.R.L.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 96544/03.12.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONPET SA PLOIESTI
Adresa postala:  Str. Anul 1848, nr. 1-3, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  100559, Romania, Punct(e) de contact:  Dan Manolache, Tel. 0244/401360, Email:  [email protected], Fax:  0244/402304, Adresa internet (URL):  www.conpet.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Inchiriere si servicii de intretinere echipamente de curatare/degresare piese
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Sediul Ad-tiv II al Beneficiarului
Codul NUTS: RO316 - Prahova
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Inchiriere si servicii de intretinere echipamente de curatare/degresare piese
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42995000-7 - Diverse masini de curatare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
21, 600RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive legate de protejarea unor drepturi de exclusivitate
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: S-CA 377 Denumirea: Inchiriere si servicii de intretinere echipamente de curatare/degresare piese
V.1) Data atribuirii contractului 11/30/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
NCH ROMANIA PRODUSE DE INTRETINERE S.R.L.
Adresa postala:  Str. Oltetului, nr. 15, sector 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  023817, Romania, Tel. 0212434423, Email:  [email protected], Fax:  021434455
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 23628.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 21600.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641, Fax:  021/3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala:  Str. Emil Zolla, nr. 4, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  100043, Romania, Tel. 0244/522445, Fax:  0244/522452
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al SC CONPET SA Ploiesti
Adresa postala:  Str. Anul 1848, nr. 1-3, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  100559, Romania, Tel. 0244/401360, Fax:  0244/516451
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.12.2010 10:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer