Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Inchirieri de utilaje


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.205.854 RON

Castigatorul Licitatiei: S C Martireli Import SRL
Anunt de atribuire numarul 14935/17.10.2007
Informatii anunt de participare asociat 13578
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Generala a Serviciilor Publice de Gospodarie Comunala Giurgiu
Adresa postala: str. Aleea Plantelor nr. 25, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 8375, Romania, Punct(e) de contact: Mihaela Tiganila, Tel.0246/214204, Email: [email protected], Fax: 0246/217416
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Inchirieri de utilaje
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv servicii de transport in vehicule blindate, si servicii de curier, exceptand transportul postal
Locul principal de prestare: municipiul Giurgiu
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contactul consta in prestari servicii cu mijloace mecanizate (utilaje), in punctele de lucru stabilite in cadrul serviciilor autoritatii contractante.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60129000-8 - Inchiriere de vehicule de transport de marfuri cu sofer (Rev.1)
45500000-2-Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.1)
90121100-2-Servicii de colectare a deseurilor (Rev.1)
90121200-3-Servicii de transport de deseuri (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 205, 854RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 13926 Denumirea: Inchirieri de utilaje
V.1) Data atribuirii contractului 7/30/2007
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S C Martireli Import SRL
Adresa postala: str. Raul Dorna nr.2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70000, Romania, Tel.0214132772
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 56500.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 49704.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 13927 Denumirea: Inchirieri de utilaje
V.1) Data atribuirii contractului 7/30/2007
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S C Kosac SRL
Adresa postala: str. Tineretului bl 204, ap 25, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 8375, Romania, Tel.0722153372
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 19888.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 19184.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 13929 Denumirea: Inchirieri de utilaje
V.1) Data atribuirii contractului 7/30/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S C GMC International Unic SRL
Adresa postala: Calea Mosilornr306, sector2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70000, Romania, Tel.0213261398
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 198880.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 191840.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 13930 Denumirea: Inchirieri de utilaje
V.1) Data atribuirii contractului 7/30/2007
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S C Diamant SRL
Adresa postala: str.Dudului bl511, ap5, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 8375, Romania, Tel.0726396888
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 56500.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 49704.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 13931 Denumirea: Inchirieri de utilaje
V.1) Data atribuirii contractului 7/30/2007
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S C Ceramica ImpexSRL
Adresa postala: sos. Ghizdarului nr 173, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 8375, Romania, Tel.0246219842
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 133340.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 127748.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 13932 Denumirea: Inchirieri de utilaje
V.1) Data atribuirii contractului 7/30/2007
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S C Moda Italia SRL
Adresa postala: str. Negru Voda bl502, ap6, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 8375, Romania, Tel.0246210461
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 39776.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 38368.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 13933 Denumirea: Inchirieri de utilaje
V.1) Data atribuirii contractului 7/30/2007
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
A F Chiran Ionel
Adresa postala: Comuna Stanesti, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 8375, Romania, Tel.0726842545
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 19888.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 19184.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 13934 Denumirea: Inchirieri de utilaje
V.1) Data atribuirii contractului 7/30/2007
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Polar 91 SRL
Adresa postala: str. Maresal Foch bl7, ap7, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 8375, Romania, Tel.0246213271
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 384652.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 346184.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 13935 Denumirea: Inchirieri de utilaje
V.1) Data atribuirii contractului 7/30/2007
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Lufcon SRL
Adresa postala: str. Dan Barbilian nr24, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 8375, Romania, Tel.0246212251
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 59664.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 57552.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 13936 Denumirea: Inchirieri de utilaje
V.1) Data atribuirii contractului 7/30/2007
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Tera Nova SRL
Adresa postala: sos. Ghizdarului nr 134, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 8375, Romania, Tel.0722269144
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 99440.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 95920.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 13960 Denumirea: Inchirieri de utilaje
V.1) Data atribuirii contractului 7/30/2007
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Duval SRL
Adresa postala: Bd M Viteazu nr 1, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 8375, Romania, Tel.0246216194
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 193004.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 210466.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Ofertele se vor prezenta in lei/ora fara TVA cu carburantul inclus in pret.Pentru ofertantii din afara localitatii nu se asigura cazare, diurna, masa.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Giurgiu
Adresa postala: str.Portului nr.11, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 8375, Romania, Tel.0246231516
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.3104641, Email: [email protected], Fax: 3104642
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic-licitatiial DGSPGC Giurgiu
Adresa postala: Str. Aleea Plantelor nr.25, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 8375, Romania, Tel.0246/214204, Email: [email protected], Fax: 0246/217416
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.10.2007 09:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer