Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - INCHIRIERI UTILAJE DE CONSTRUCTII SI MIJLOACE DE TRANSPORT CU DESERVENT


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
199.410 RON

Castigatorul Licitatiei: LEXA COMPANY S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 47352/19.02.2009
Informatii anunt de participare asociat 55578
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA APELOR SIRET BACAU
Adresa postala: Str. Cuza Voda, nr. 1, Bacau, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600274, Romania, Punct(e) de contact: CLAUDIA CALIN, Tel.0234 / 541.646, In atentia: BIROULUI ACHIZITII, Email: [email protected], Fax: 0234 / 510.050
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
INCHIRIERI UTILAJE DE CONSTRUCTII SI MIJLOACE DE TRANSPORT CU DESERVENT
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: - Comuna Palanca,
jud.Bacau;
- Comuna Brusturoasa, jud. Bacau;
- Comuna Agas, jud.Bacau;
- Comuna Asau, jud. Bacau;
- Comuna Bogdanesti, jud. Bacau;
- Comuna Casin, jud. Bacau;
- Oras Onesti, jud. Bacau;
- Comuna Lunca de Sus, jud. Bacau;
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator; Inchiriere mijloc de transport cu deservent.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45500000-2 - Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
199, 410RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 44 Denumirea: Contract inchiriere utilaje cu deservent
V.1) Data atribuirii contractului 5/26/2008
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LEXA COMPANY S.R.L.
Adresa postala: comuna AGAS, Localitatea: Agas, Cod postal: 607005, Romania, Tel.0234-382185, Email: [email protected], Fax: 0234-382185
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 284021.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 199410.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bacau
Adresa postala: Str. Cuza Voda nr.1, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600274, Romania, Tel.0234/513296, Fax: 0234/514275
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Apelor "Siret" Bacau - Compartiment Juridic si Contencios
Adresa postala: str. Cuza Voda nr. 1, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600274, Romania, Tel.0234/541646, Fax: 0234/510050, Adresa internet (URL): www.rowater.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.02.2009 08:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer