Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Indiguire rau Viseu la Leordina, jud. Maramures


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
376.375 RON

Castigatorul Licitatiei: SC LESCACI COM SRL
Anunt de atribuire numarul 90554/09.02.2010
Informatii anunt de participare asociat 78046
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA APELOR SOMES TISA
Adresa postala: Vanatorului nr. 17, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400213, Romania, Punct(e) de contact: Ana Semerean, Tel.0264-433028, Email: [email protected], Fax: 0264-433026
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Indiguire rau Viseu la Leordina, jud. Maramures
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: In zona localitatii Leordina, jud. Maramures
Codul NUTS: RO114 - Maramures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
protectii de mal cu prism de anrocamente
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45246000-3 - Lucrari de regularizare a cursurilor de apa si a viiturilor (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71328000-3-Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
376, 374.98RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 22 Denumirea: Indiguire rau Viseu la Leordina, jud. Maramures
V.1) Data atribuirii contractului 2/9/2010
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC LESCACI COM SRL
Adresa postala: Str. Victoriei, bloc 2 parter, Localitatea: Negresti Oas, Cod postal: 445200, Romania, Tel.0261853420, Fax: 0261853490
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 482883.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 376374.98 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Extrasul din documentatia faza studiu de fezabilitate, anexa la Sectiunea III - Caietul de Sarcini din Documentatia de atribuire (extras care, din motive tehnice, nu a fost publicat in S.E.A.P.), se va pune la dispozitia operatorilor economici interesati, la sediul autoritatii contractante pe suport CD, imediat dupa transmiterea catre autoritatea contractante a unei solicitari in care sa-si exprime aceasta intentia.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Cluj
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare, nr. 1, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 3400, Romania, Tel.0264431057
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Apelor Somes Tisa Compartiment Juridic si Contencios
Adresa postala: Str. Vanatorului, nr. 17, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400213, Romania, Tel.0264433028, Fax: 0264433026
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.02.2010 19:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer