Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Indiguire si consolidare rau Prut in sectorul Albita Falciu, judetul Vaslui


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.537.885 EUR

Castigatorul Licitatiei: SC VEGA'93 SRL GALATI
Anunt de atribuire numarul 9590/05.10.2007
Informatii anunt de participare asociat 12777
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE - DIRECTIA APELOR PRUT
Adresa postala:  Str. Th. Vascauteanu nr.10, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700462, Romania, Punct(e) de contact:  VALERIU ANDREESCU, Tel. 0232218192, Email:  [email protected], Fax:  0232213884
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Indiguire si consolidare rau Prut in sectorul Albita Falciu, judetul Vaslui
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: comunele Poganesti, Vetrisoaia, Falciu, judetul Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
reprofilare diguri 100000 mc, protectie diguri 25000 mc, pereu piatra 17500 mc, prism anrocamente 14000 mc
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45246000-3 - Lucrari de regularizare a cursurilor de apa si a viiturilor (Rev.1)
74232200-6-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata: 1, 537, 885 EUR si 2, 601, 296EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 8436 Denumirea: Indiguire si consolidare mal rau Prut in sectorul Albita Falciu, jud. Vaslui
V.1) Data atribuirii contractului 8/20/2007
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC VEGA'93 SRL GALATI
Adresa postala:  STR. FRUNZEI, NR.9, GALATI, Localitatea:  GALATI, Cod postal:  800684, Romania, Tel. 0236473105, Fax:  0236473087, Adresa internet (URL):  -
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3900000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1537885.00 Moneda: EUR Fara TVA
Numarul de ani: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
nu este cazul
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL IASI
Adresa postala:  BD. A. PANU, NR.25, Localitatea:  IASI, Cod postal:  700024, Romania, Tel. 0232217808, Email:  [email protected], Fax:  0232217808, Adresa internet (URL):  -
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  STR. STAVROPOLEOS, NR.6, SECTOR 3, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic - Directia Apelor Prut Iasi
Adresa postala:  str. Th. Vascauteanu, nr.10, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700462, Romania, Tel. 0232218192, Email:  [email protected], Fax:  0232213884, Adresa internet (URL):  -
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.10.2007 12:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer