Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Infiintare canalizare menajera cu statie de epurare, modernizare drum de interes local, renovare camin cultural, sat Progresu, infiintare centru local de asistenta sociala, comuna Facaeni, judetul Ialomita


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
7.095.739 RON

Castigatorul Licitatiei: OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 105870/08.12.2010
Informatii anunt de participare asociat 96819
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA FACAENI
Adresa postala:  strada Primariei nr. 2, Localitatea:  Facaeni, Cod postal:  927110, Romania, Punct(e) de contact:  NUTI ROSU, Tel. 0243313330, Email:  [email protected], Fax:  0243313330, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Infiintare canalizare menajera cu statie de epurare, modernizare drum de interes local, renovare camin cultural, sat Progresu, infiintare centru local de asistenta sociala, comuna Facaeni, judetul Ialomita
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: PE TERITORIUL COMUNEI FACAENI
Codul NUTS: RO315 - Ialomita
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
PE TERITORIUL COMUNEI FACAENI SE VOR EXECUTA LUCRARI PRIVIND: - infiintare canalizare menajera cu statie de epurare, - modernizare drum de interes local, - renovare camin cultural, sat Progresu, - infiintare centru local de asistenta sociala
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232420-2 - Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
45210000-2-Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45453000-7-Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
7, 095, 738.59RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere:
2.
Evaluarea eficientei economice a investitiei Infiintare canalizare menajera cu statie de epurare
25%
Descriere:
3.
Exploatarea statiei de epurare - analiza riscului prin metoda punctului critic
25%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 5898 Denumirea: Proiect integrat - Masura 322
V.1) Data atribuirii contractului 10/25/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L.
Adresa postala:  Sos.Brailei, nr.1, Localitatea:  Slobozia, Cod postal:  920095, Romania, Tel. 0243230230, Email:  [email protected], Fax:  0243230230, Adresa internet (URL):  www.oylcompanyholding.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7443765.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1502118.92 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 5898 Denumirea: Proiect integrat - Masura 322
V.1) Data atribuirii contractului 10/25/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CONCIVIC S.R.L.
Adresa postala:  STRADA CLOSCA NR.20, Localitatea:  Slobozia, Cod postal:  920044, Romania, Tel. 0243 230117, Email:  [email protected];[email protected];[email protected], Fax:  0243 230 117
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7443765.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2240980.24 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 5898 Denumirea: Proiet integrat - Masura 322
V.1) Data atribuirii contractului 10/25/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CONSIM INVEST S.R.L.
Adresa postala:  Str.Varianta Nord, Nr. 3, Biroul Nr.1, Localitatea:  Calarasi, Cod postal:  910053, Romania, Tel. 0242317788, Email:  [email protected], Fax:  0242317788
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7443765.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1967211.19 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 703409.27
Contract nr: 5989 Denumirea: Proiect integrat - Masura 322
V.1) Data atribuirii contractului 10/25/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AQUA S.R.L.
Adresa postala:  STR LOCOMOTIVEI NR.3E, Localitatea:  Calarasi, Cod postal:  910097, Romania, Tel. 0242 332546, Email:  [email protected], Fax:  0242 332591
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7443765.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1385428.24 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri FEADR prin Programul National de Dezvoltare Rurala ROMANIA , Masura 3.2.2.
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL IALOMITA, SECTIA COMERCIALA SI DE CONTENCIOSADMINISTRATIV
Adresa postala:  Garii, nr. 3, Localitatea:  Slobozia, Cod postal:  920030, Romania, Tel. 0243236952, Email:  [email protected], Fax:  0243232266
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE
Adresa postala:  STRADA PRIMARIEI NR. 2, Localitatea:  FACAENI, Cod postal:  927110, Romania, Tel. 0243313330, int 103, Email:  [email protected], Fax:  0243313045, int 105, Adresa internet (URL):  www.primariafacaeni.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.12.2010 16:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer