Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Infiintare retea canalizare ape uzate si statii de epurare in satele Crasna si Zabratau-extindere retea apa si canal in satul Sita Buzaului


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.451.813 RON

Castigatorul Licitatiei: SC CONCIFOR SA BUZAU
Anunt de atribuire numarul 35725/28.11.2007
Informatii anunt de participare asociat 17324
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA SITA BUZAULUI(CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SITA BUZAULUI)
Adresa postala: Sita Buzaului, Nr.222, Jud.Covasna, Localitatea: Sita Buzaului, Cod postal: 527155, Romania, Punct(e) de contact: IOAN OLARU, Tel.0267/373090, Email: [email protected], Fax: 0267/373048, Adresa internet (URL): www.sitabuzaului.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Infiintare retea canalizare ape uzate si statii de epurare in satele Crasna si Zabratau-extindere retea apa si canal in satul Sita Buzaului
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Satele: Sita Buzaului, Zabratau, Crasna
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231300-8 - Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 451, 813RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
1.pretul ofertei
95%
Descriere:
2.
2.perioada de executie
5%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6651 Denumirea: Infiintare retea de canalizare si statii epurare ape uzate in satele Zabratau si Crasna-extindere re
V.1) Data atribuirii contractului 11/20/2007
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SCCONCIFOR SA BUZAU
Adresa postala: Str.Crizantemelor, Nr.16, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120203, Romania, Tel.0238-720498, Email: [email protected], Fax: 0238-720173, Adresa internet (URL): http..//concifor.home.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4000000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3451813.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Oferta castigatoare stabilita de catre comisia de evaluare va fi oferta care, in urma aplicarii algoritmului de punctaj stabilit prin documentele de atribuire, realizeaza punctajul cel mai mare. Autoritatea contractanta va comunica tuturor ofertantilor rezultatul aplicarii procedurii in cel mult 3 zile de la data la care comisia de evaluare a stabilit oferta castigatoare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, Nr.6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 0300084, Romania, Tel.021-3104641, Email: [email protected], Fax: 021-3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Sita Buzaului
Adresa postala: Str. Principala, Nr.222, Localitatea: Sita Buzaului, Cod postal: 527155, Romania, Tel.0267-373090, Email: [email protected], Fax: 0267-373048, Adresa internet (URL): www.sitabuzaului.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.11.2007 09:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer