Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Infrastructura de comunicatii din SCCAN pentru U.M. 01895


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
317.007 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. TOP CONSTRUCT S.A.
Anunt de atribuire numarul 14810/01.08.2007
Informatii anunt de participare asociat 7164
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Apararii - Unitatea militara 02415 Bucuresti
Adresa postala: str. Drumul Taberei, nr. 7 9, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061352, Romania, Punct(e) de contact: Nicolae Marian, Tel.+40 21 319 59 59 int.188, In atentia: Biroului achizitii, Email: [email protected], Fax: +40 21 319 57 08
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Infrastructura de comunicatii din SCCAN pentru U.M. 01895
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: 6 locatii conform caietului de sarcini.
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Infrastructura de comunicatii din SCCAN pentru U.M.01895.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45314300-4 - Instalare de infrastructuri de cabluri (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
317, 006.77RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: A 8321 Denumirea: Infrastructura comunicatii din SCCAN pentru U.M. 01895
V.1) Data atribuirii contractului 7/4/2007
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. TOP CONSTRUCT S.A.
Adresa postala: str. Feleacului, nr. 10, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 78202, Romania, Tel.021 / 200 54 49, Email: -, Fax: 021 / 200 48 98, Adresa internet (URL): -
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 323400.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 317007.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Contractul presupune desfasurarea unor activitati clasificate "SECRET DE SERVICIU".Odata cu ridicarea documentatiei de atribuire de la sediul autoritatii contractante se va ridica si chestionarul de securitate necesar obtinerii autorizatiei de securitate.Chestionarul completat se va depune la sediul autoritatii contractante cat mai repede posibil.Autorizatia de securitate se elibereaza de catre structurile Ministerului Apararii in termen de pina la 45 de zile lucratoare de la depunerea chestionarului de securitate completat.Obtinerea autorizatiei de securitate constituie cerinta minima de calificare. Analiza ofertelor privind indeplinirea cerintelor de calificare se va efectua dupa ce autoritatea contractanta primeste raspuns(negativ sau pozitiv) de la structura specializata a Ministerului Apararii referitor la toti ofertanti care au depus oferte.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 3104641, Email: [email protected], Fax: 021 3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consilier juridic al autoritatii contractante
Adresa postala: Str. Drumul Taberei nr. 7-9, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061352, Romania, Tel.021 3195959 int156, Email: [email protected], Fax: 021 3195708
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.08.2007 15:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer