Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Inlocuire celule de 20KV in posturile de transformare PT 315 Bacau si PT 15 Salcea, Suceava


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
139.679 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ENERGOBIT SA, SUC. BACAU
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 143791/22.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E. ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: IASI , Str. CIURCHI, NR.146-150, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Punct(e) de contact: Nicoleta Apostol, Tel. +40 232405635, Email: [email protected], Fax: +40 0232405316, Adresa internet (URL): www.eon-romania.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Inlocuire celule de 20KV in posturile de transformare PT 315 Bacau si PT 15 Salcea, Suceava
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Bacau si Suceava
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Inlocuire celule de 20KV in posturile de transformare PT 315 Bacau si PT 15 Salcea, Suceava
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31600000-2 - Echipament electric (Rev.2)
45310000-3-Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
139, 679RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4600006131 Denumirea: Inlocuire cel. 20KV in PT315 Bacau (5celule)
V.1) Data atribuirii contractului 14.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ENERGOBIT SA, SUC. BACAU
Adresa postala: Str Calea Romanului, Bacau, Localitatea: Bacau, Cod postal: 400568, Romania, Tel. 0234/522420, Fax: 0234/522420
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 127760.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 124900.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 4600006130 Denumirea: Inlocuire celule de 20KV de linie din gama SM6 tip Im24kV, 630A, in PT15 Salcea, Suceava (1 celula)
V.1) Data atribuirii contractului 14.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELECTROCONSTRUCTIA ELCO SUCEAVA S.A.
Adresa postala: STR.SUCEAVA, NR.1, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720131, Romania, Tel. 0230516416, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0230516416, Adresa internet (URL): x
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 14779.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14779.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Avand in vedere prevederile art. 252 lit c) din OUG34/2006 privind achizitiile publice, autoritatea contractanta a abordat procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare. Situatia de extrema urgenta, determinata de evenimente imprevizibile si care nu se datoreaza sub nicio forma unei actiuni sau inactiuni a autoritatii contractante este detaliata in cele ce urmeaza: a). In urma incidentului din data de 11.10.2013, celulele de 20 KV din postul de transformare PT 315 Bacau au fost afectate iremendiabil in urma propagarii unui scurtcircuit trifazat pe barele de 20 KV ale acestuia. In urma acestui incident alimentarea cu energie electrica a SELGROS si a consumatorilor aferenti acestui post de transformare se face in prezent radial.b). Ca urmare a incidentului din data de 19.09.2013, a fost deteriorata celula de 20 KV sosire din LEA 20 KV Veresti-Salcea in PTAb 15 Salcea (conturnare partea inferioara a cuvei cu SF6 a separatorului, CTI 20 KV conturnate). In prezent consumatorul Centrul de Afaceri Bucovina este alimentat radial din LEA 20 KV Veresti Aeroport.c). Precizam ca prin alimentarea radiala, in regim de avarie, a consumatorilor aferenti celor 2 posturi de transformare exista in orice moment riscul ramanerii acestora nealimentati cu energie electrica, aceasta realizandu-se in prezent cu costuri suplimentare aferente pierderilor de energie, in comparatie cu alimentarea cu energie electrica in regim normal.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL IASI
Adresa postala: Str. Anastasie Panu, Nr. 25 Bis , Localitatea: Iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel. +40 232217808, Email: [email protected], Fax: +40 232217808
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA
Adresa postala: Str. Ciurchi, Nr. 146-150, la Registratura, in atentia dne. Angela Vasile , Localitatea: Iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Tel. +40 232405298/99, Email: [email protected], Fax: +40 232405298/99
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.01.2014 15:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer