Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Inlocuire colector menajer B-dul Ferdinand, intre str. Rascoalei din 1907 si str.M. Viteazu, Constanta.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
329.523 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C.I.M. SA
Anunt de atribuire numarul 20106/27.12.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C RAJA S.A CONSTANTA
Adresa postala: Str Calarasi 22-24, Constanta, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900590, Romania, Punct(e) de contact: Virgiliu Moraru, Tel.664046, In atentia: Serviciul achizitii publice 2, Email: [email protected], [email protected], Fax: 664046
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
activitate relevanta-apa
Activitate (activitati)
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Inlocuire colector menajer B-dul Ferdinand, intre str. Rascoalei din 1907 si str.M. Viteazu, Constanta.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Pe B-dul Ferdinand, intre str. Rascoalei din 1907 si str.M. Viteazu, din municipiul Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Inlocuire colector menajer B-dul Ferdinand, intre str. Rascoalei din 1907 si str.M. Viteazu, Constanta
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231113-0 - Lucrari de inlocuire a conductelor (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
329, 522.81RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 43292/S Denumirea: Inlocuire colector menajer B-dul Ferdinand, intre str. Rascoalei din 1907 si str. M. Viteazu, Consta
V.1) Data atribuirii contractului 11/20/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C.I.M. SA
Adresa postala: Str. Viforului, nr.4, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900124, Romania, Tel.0241 582000, Fax: 0241 584678
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 329522.81 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 0330084, Romania, Tel.021 3104641, Fax: 021 3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC RAJA SA Serviciul juridic
Adresa postala: Str. Calarasi nr.22-24, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900590, Romania, Tel.0241 664046, Fax: 0241 661940
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.12.2007 12:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer