Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Inlocuire conducta de transport titei 10 3/4" F1 pe tronsoane, intre statiile de pompare Barbatesti-Orlesti, tronson 21: Deal Varatec-Gara Godevil, jud. Valcea, pe o lungime de 1,332 km


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
510.934 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. INVEST GENERAL CONSTRUCT S.R.L. Roata de Jos
Anunt de atribuire numarul 72683/15.07.2009
Informatii anunt de participare asociat 65054
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONPET SA PLOIESTI
Adresa postala: BD. INDEPENDENTEI, NR.7, PLOIESTI, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100028, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA VOICEA, Tel.0244/401360, Email: [email protected]onpet.ro, Fax: 0244/401335, Adresa internet (URL): www.conpet.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport i distributie de gaz i de energie termic
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Inlocuire conducta de transport titei 10 3/4" F1 pe tronsoane, intre statiile de pompare Barbatesti-Orlesti, tronson 21: Deal Varatec-Gara Godevil, jud. Valcea, pe o lungime de 1, 332 km
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: puncte de lucru ale beneficiarului
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Inlocuire conducta de transport titei 10 3/4" F1 pe tronsoane, intre statiile de pompare Barbatesti-Orlesti, tronson 21: Deal Varatec-Gara Godevil, jud. Valcea, pe o lungime de 1, 332 km
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231113-0 - Lucrari de inlocuire a conductelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
510, 934.02RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: L-CA 203 Denumirea: Inlocuire cond. titei 10 3/4" Barbatesti-Orlesti, tronson 21, 1332 m
V.1) Data atribuirii contractului 7/14/2009
V.2) Numarul de oferte primite 14
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. INVEST GENERAL CONSTRUCT S.R.L. Roata de Jos
Adresa postala: sat Cartojani, comuna Roata de Jos, jud. Giurgiu, Localitatea: Cartojani, Cod postal: 087195, Romania, Tel.0247/454133, Fax: 0247/454133
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 598878.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 510934.02 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Autoritatea contractanta are dreptul, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare, de opta pentru achizitionarea ulterioara de noi lucrari similare, de la operatorul economic a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul procedurii.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Fax: 021/3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: str. Emil Zolla nr.4, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100043, Romania, Tel.0244/522445, Fax: 0244/522452
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al SC CONPET SA
Adresa postala: Bd. Independentei nr.7, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100028, Romania, Tel.0244/401360, Fax: 0244/516451
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.07.2009 16:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer