Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Inlocuire conducta refulare metal Dn 1000 mm cu conducta PAFSIN Dn 1000 mm si inlocuire robineti clapa fluture Dn 500 actionati electric cu robineti sertar pana Dn 500 mm de la statia SRP km 23? din cadrul obiectivului de investitii ?Reabilitarea stat


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
244.450 RON

Castigatorul Licitatiei: SC TEHNOLOGICA RADION SRL
Anunt de atribuire numarul 113232/11.08.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIANATIONALAAIMBUNATATIRILORFUNCIARERA
Adresa postala:  Soseaua Oltenitei 35-37, Sector 4, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  041293, Romania, Punct(e) de contact:  Serviciul Achizittii Publice, Tel. 021-3322816, In atentia:  Ing. Lina Gruia, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  021-3322183, Adresa internet (URL):  http: //www.anif.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Administratie Nationala
Activitate (activitati)
Altele: Activitati conexe agriculturii. Arhitectura peisagistica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Inlocuire conducta refularemetal Dn 1000 mm cu conducta PAFSIN Dn 1000 mm si inlocuire robineti clapa fluture Dn 500 actionati electric cu robineti sertar pana Dn 500 mm de la statia SRP km 23?din cadrul obiectivului de investitii?Reabilitarea statiilor de pompare SPA, SRP km 23 si a retelei de aductiune a apei de irigatii din amenajarea hidroameliorativa complexa ARGESkm 23, jud.Giurgiu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: ANIF RA Sucursala Teritoriala Olt Arges
Codul NUTS: RO314 - Giurgiu
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Inlocuire conducta refularemetal Dn 1000 mm cu conducta PAFSIN Dn 1000 mm si inlocuire robineti clapa fluture Dn 500 actionati electric cu robineti sertar pana Dn 500 mm de la statia SRP km 23?din cadrul obiectivului de investitii?Reabilitarea statiilor de pompare SPA, SRP km 23 si a retelei de aductiune a apei de irigatii din amenajarea hidroameliorativa complexa ARGESkm 23, jud.Giurgiu
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
244, 450RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: Act ad nr.2 Denumirea: Inlocuire conducta refularemetal Dn 1000 mm cu conducta PAFSIN Dn 1000 mm si inlocuire robineti cl
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TEHNOLOGICA RADION SRL
Adresa postala:  Str. Dimbovita nr.59-61 sector 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  -, Romania, Tel. -, Fax:  0372118330
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 244450.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Anunt de participare nr.87286/25.09.2009, anunt de atribuire nr.94552/08.11.2011.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Municipiului Bucuresti - Sectia Comerciala
Adresa postala:  Bulevardul Unirii , nr. 37, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030823, Romania, Tel. 0214083600, Email:  [email protected], Fax:  0213187731
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al ANIF RA
Adresa postala:  Sos. Oltenitei 35-37, Sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  041293, Romania, Tel. 0213322816, Fax:  0213326840
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.08.2011 13:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer