Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Inlocuire conductor subdimensionat retea aferenta PTA 947 si PTA 1041, comuna Nanov, judetul Teleorman?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
230.000 RON

Castigatorul Licitatiei: Filiala de Intretinere si Servicii Energetice Electrica Serv S.A.
Anunt de atribuire numarul 102303/14.10.2010
Informatii anunt de participare asociat 93282
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA COMERCIALA CEZ DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala:  STRADA BRESTEI NR 2, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200581, Romania, Punct(e) de contact:  ADINA MONAFU, Tel. 0372523243, Email:  [email protected], Fax:  0372523810, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Inlocuire conductor subdimensionat retea aferenta PTA 947 si PTA 1041, comuna Nanov, judetul Teleorman?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: localitatea Nanov, judetul Teleorman
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
-in zona PTA 947: - se va inlocui conductorul existent neizolat de sectiune 25 si 35 mmp cu conductor torsadat de sectiune 50 mmp si 70 mmp pe cele doua circuite aeriene existente- s-au prevazut doua circuite aeriene : - circuitul nr. 1 de la PTA stalpii PTA-11-34 in lungime de 1237 m va fi echipat cu conductoare TYIR OlAl 50+Al 3*70+1*25 mmp, TYIR OlAl 50+Al 3*50+1*25 mmp si va prelua un numar de 107 abonati monofazati si 7 abonati trifazati;
- circuitul nr. 2 de la PTA stalpii PTA-83; PTA-66 in lungime de 1187 m va fi echipat cu conductoare TYIR OlAl 50+Al 3*70+1*25 mmp, TYIR OlAl 50+Al 3*50+1*25 mmp si va prelua un numar de 73 abonati monofazati si 7 abonati trifazati;
- in zona PTA 1041: - se va inlocui conductorul existent neizolat de sectiune 25 si 35 mmp cu conductor torsadat de sectiune 50 mmp si 70 mmp pe cele doua circuite aeriene existente- s-au prevazut patru circuite aeriene : - circuitul nr. 1 de la PTA stalpii PTA-2-18 in lungime de 1174 m va fi echipat cu conductoare TYIR OlAl 50+Al 3*50+1*25 mmp, TYIR OlAl 50+Al 3*70+1*25 mmp si va prelua un numar de 57 abonati monofazati si 2 abonati trifazati;
- circuitul nr. 2 de la PTA stalpii PTA-2-49 in lungime de 968 m va fi echipat cu conductoare TYIR OlAl 50+Al 3*70+1*25 mmp, TYIR OlAl 50+Al 3*50+1*25 mmp si va prelua un numar de 57 abonati monofazati si 1 abonat trifazat;
- circuitul nr. 3 de la PTA stalpii PTA-51-65 in lungime de 1253 m va fi echipat cu conductoare TYIR OlAl 50+Al 3*50+1*25 mmp, TYIR OlAl 50+Al 3*70+1*25 mmp si va prelua un numar de 76 abonati monofazati si 1 abonat trifazat;
- circuitul nr. 4 de la PTA stalpii PTA-55-98-118 in lungime de 1517 m va fi echipat cu conductoare TYIR OlAl 50+Al 3*50+1*25 mmp, TYIR OlAl 50+Al 3*70+1*25 mmp si va prelua un numar de 74 abonati monofazati.Se vor inlocui stalpii necorespunzatori din punct de vedere al uzurii si a solicitarilor mecanice cu stalpi corespunzatori ( se vor inlocui stalpii de beton necorespunzatori - fisurati longitudinal sau transversal, loviti, se vor inlocui stalpii terminali si cei de derivatie cu stalpi speciali, se vor indrepta stalpii aplecati).
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231400-9 - Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
230, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 15959 Denumirea: ?Inlocuire conductor subdimensionat retea aferenta PTA 947 si PTA 1041, comuna Nanov, judetul Teleor
V.1) Data atribuirii contractului 9/6/2010
V.2) Numarul de oferte primite 14
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Filiala de Intretinere si Servicii Energetice Electrica Serv S.A.
Adresa postala:  sos. Stefan cel Mare, nr.1A, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011736, Romania, Tel. 0372050170, Email:  [email protected], Fax:  021/3065004
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 230000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL
Adresa postala:  str N Titulescu nr 4, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200581, Romania, Tel. 0251415601
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC CEZ DISTRIBUTIE SA
Adresa postala:  str N Titulescu nr 187, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200581, Romania, Tel. 0372523243, Fax:  372523810
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.10.2010 11:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer