Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Inlocuire injectii intermediare-cazane de abur M.A.N. 510T/H, bloc 8-Uzina Isalnita


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
274.000 RON

Castigatorul Licitatiei: I.C.M.A. S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 137877/27.09.2012
Informatii anunt de participare asociat 129021
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: prin Sucursala Electrocentrale Craiova, strada Unirii nr. 147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Punct(e) de contact: Viorica Mitricof, Tel. +40 0251403347, In atentia: Serviciul Achizitii, Email: [email protected], Fax: +40 0251594837, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Inlocuire injectii intermediare-cazane de abur M.A.N. 510T/H, bloc 8-Uzina Isalnita
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Uzinei Isalnita, str. Mihai Viteazu, nr.101, localitatea Isalnita, jud.Dolj.
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia consta in executia de lucrari de? Inlocuire injectii intermediare-cazane de abur M.A.N. 510T/H, bloc 8-Uzina Isalnita?conform cerintelor caietului de sarcini .
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231111-6 - Lucrari de demontare si de inlocuire a conductelor (Rev.2)
71300000-1-Servicii de inginerie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
274, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 57/EC Denumirea: Inlocuire injrctii intermediare-cazane abur MAN 510t/h, bloc 8-Uzina Isalnita
V.1) Data atribuirii contractului 11.09.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
I.C.M.A.S.R.L.
Adresa postala: Bulevardul Petrochimistilor, nr. 36, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110490, Romania, Tel. 0248206011, Email: [email protected], Fax: 0248206012
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 369512.54 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 274000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul DOLJ
Adresa postala: Str. Brestei, nr. 12, ,Localitatea: craiova, Cod postal: 200420, Romania, Tel. +40 251418612, Fax: +40 215419851
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala: Str Unirii nr 147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Tel. +40 351403300, Fax: +40 251418466
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.09.2012 10:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer