Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Inlocuire suport deteriorat de sustinere pietris cuva si inlocuire pietris la transformatoare de putere


Anunt de participare (utilitati) numarul 30715/03.09.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CET GOVORA S.A
Adresa postala: Strada Industriilor, Nr.1, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240050, Romania, Punct(e) de contact: LIVIA MIHAELA COCLET, Tel.+40 250 733601;+40 250 733602 int.365;366;367, In atentia: Doina MOLEA, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 250 733603, Adresa internet (URL): http: //www.cet-govora.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Producere, transport i distributie de gaz i de energie termic- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Inlocuire suport deteriorat de sustinere pietris cuva si inlocuire pietris la transformatoare de putere
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Sediul Autoritatii Contractante, Ramnicu Valcea, Strada Industriilor nr.1, Judet Valcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarea consta in inlocuire de suport deteriorat de sustinere pietris cuva si inlocuire pietris la transformatoarele de putere: Trafo 2 - 80 MVA, Trafo 12 - 16 MVA, Trafo OBT.0 - 25 MVA, Trafo 6 - 80 MVA , Trafo 16A - 15 MVA si Trafo 16B - 15 MVA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45343000-3 - Lucrari de instalare de dispozitive de prevenire a incendiilor (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform cantitati Caiet de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 90, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Valoare garantie de participare 1500 RON; Valoare garantie de buna executie 10% din valoarea contractului atribuit
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Acord de asociere legalizat notarial inainte de semnarea contractului
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind: eligibilitatea;neincadrarea in prevederile Art.181 din OUG34/2006; documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ;cerinte detaliate in documentatia de atribuire
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara minim un contract cu obiect executia de lucrari cu caracter similar, o recomandare, certificate emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, personal calificat , dotarile tehnice -cerinte detaliate in documentatia de atribuire
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.10.2007 12:00
Documente de plata: DA
Pretul: 30 RON
Conditii si modalitate de plata: Numerar la casieria societatii sau ordin de plata
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.10.2007 12:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.10.2007 13:00
Locul: Sediul CET Govora, Ramnicu Valcea, Strada Industriilor , Nr.1, Judetul Valcea
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti ai ofertantilor cu imputernicire scrisa
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL PITESTI-SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Adresa postala: Str.Victoriei Nr. 22, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 0300, Romania, Tel.0248 219375, Fax: 0248 219376
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: B-dul Stavropoleos, Nr.6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+40) 21 310 46 41, Email: [email protected], Fax: (+40) 21 310 46 42, Adresa internet (URL): www.anrmap.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment Juridic autoritate contractanta
Adresa postala: Strada Industriilor, Nr.1, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240050, Romania, Tel.0250 733601 int.258, Fax: 0250 733603
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.09.2007 11:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer