Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Inlocuire transformatoare 20/0,4KV in RED din judetul Gorj in scopul reducerii pierderilor tehnice


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
190.000 RON

Castigatorul Licitatiei: ADREM INVEST S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 141964/27.05.2013
Informatii anunt de participare asociat 136709
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA COMERCIALA CEZ DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: STRADA BRESTEI NR 2, Localitatea: Craiova, Cod postal: 1100, Romania, Punct(e) de contact: Departament Achizitii, Tel. +40 372523256, In atentia: Gabriela Olariu, Email: [email protected], Fax: +40 372523810, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Inlocuire transformatoare 20/0, 4KV in RED din judetul Gorj in scopul reducerii pierderilor tehnice
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: judetul Gorj
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Inlocuire transformatoare 20/0, 4KV in RED din judetul Gorj in scopul reducerii pierderilor tehnice: -inlocuire transformatori mt/jt;
-transport tranformatori noi de la platforma din Targu Jiu pana la locul de montare;
-transport tranformatori vechi de la locul de demontare pana la platforma din Targu Jiu, str. Depozitelor, nr.2;
-montare/imbunatatire priza de pamant la PT;
-inlocuire coloane generale+plecari;
-inlocuire cadre de sigurante cu stare tehnica precara cu cadre de sigurante cu descarcatori cu/fara ZnO;
-montare descarcatori cu ZnO;
-inlocuire sigurante fuzibile de mt cu sigurante calibrate pe cadrul existent;
-montare elemente de fixare antiseism;
-Inlocuire trafo la posturile de transformare = 51buc(trafo40KV-1buc;trafo63KV-12buc;trafo100KV-24buc;trafo160KV-7buc;trafo250KV-5buc;trafo400KV-1buc;trafo630KV-1buc);inlocuiresigurante fuzibile de mt cu sigurante calibrate pe cadrul existent=66buc; schimbare cadru de sigurante FEN cu DRV cu cadru de sigurante cu descarcatori ZnO=9buc; inlocuire coloane generale la transformator=1buc;inlocuire coloane circuite de jt=1buc;montare prize de pamant de 4ohmi=17buc.Valoarea estimata pentru proiectarea si executarea acestei lucrari este de 1.338.277, 03 lei fara TVA, determinata astfel: -Valoare estimata pentru proiectare si inginerie: 25.000, 00 lei fata TVA-Valoare estimata pentru investitia de baza: 279.240, 03lei fara TVA-Valoarea materialelor puse la dispozitie: 1.034.037, 00lei fara TVA-Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este 0 lei
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231400-9 - Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)
71323100-9-Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
190, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 24600 Denumirea: Inlocuire transformatoare 20/0, 4KV in RED din Judetul Gorj in vederea reducerii pierderilor tehnice
V.1) Data atribuirii contractului 24.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ADREM INVEST S.R.L.
Adresa postala: Str. Smaranda Braescu, nr.40A, sect 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014206, Romania, Tel. 0212335920/21, Email: [email protected], Fax: 0212335982, Adresa internet (URL): www.adrem.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 190000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 20
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
La data, ora si locul de depunere a candidaturilor, prevazute in anuntul de participare, se vor depune numai documentele de calificare (precizate la cap. III.2.1 lit. a si b, III.2.2, III.2.3 lit a si b) insotite de documentele de prezentare (cap. IV.4.3: pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6), urmand ca ofertele tehnico-financiare sa fie depuse, numai de candidatii calificati, dupa primirea invitatiei de participare la negociere. Negocierile se vor desfasura in runde succesive cu fiecare participant in parte pana cand oferta preliminara nu mai poate fi imbunatatita. Daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor, la o data care va fi anuntata. Preturile vor fi calculate cu maxim doua zecimale. Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: 180 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Nr. de op.ec.preconizat nu este limitativ. AC nu doreste limitarea participantilor, toti candidatii care indeplinesc criteriile de calificare vor fi selectati/preselectati si invitati la negocieri.Nota: Pentru Formularul de contract insusit, este suficienta o declaratie din partea ofertantului prin care se accepta sau se prezinta eventualele amendamente la clauzele contractuale, urmand ca pe parcursul evaluarii, daca devine aplicabil, Autoritatea Contractanta sa aplice prevederile art. 36 alin. 2 lit b) din HG 925/2006
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Dolj Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Str. Brestei nr.2, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200420, Romania, Fax: +40 0251418612, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC CEZ DISTRIBUTIE SA
Adresa postala: str. Calea Severinului nr.25, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200769, Romania, Fax: +40 372523810
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.05.2013 13:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer