Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Instalare de sisteme de supraveghere pentru cresterea sigurantei cetatenilor si prevenirea criminalitatii"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
813.815 RON

Castigatorul Licitatiei: Casido S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 134490/26.09.2013
Informatii anunt de participare asociat 140346
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORASUL PANCIU
Adresa postala: Oras Panciu, Strada Mihai Viteazu, nr.2 , Judetul Vrancea, Localitatea: Panciu, Cod postal: 625400, Romania, Punct(e) de contact: EUGEN GIL BULEANDRA, Tel. +40 237/275811, Email: [email protected], Fax: +40 237/276137, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Instalare de sisteme de supraveghere pentru cresterea sigurantei cetatenilor si prevenirea criminalitatii"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Orasul Panciu- Jud. Vrancea
Codul NUTS: RO226 - Vrancea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
"Instalare de sisteme de supraveghere pentru cresterea sigurantei cetatenilor si prevenirea criminalitatii"
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
32323500-8 - Sistem video de supraveghere (Rev.2)
32260000-3-Echipament de transmisie de date (Rev.2)
45223210-1-Lucrari de structuri metalice (Rev.2)
45311000-0-Lucrari de cablare si conexiuni electrice (Rev.2)
51314000-6-Servicii de instalare de echipament video (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
813, 814.79RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S67-109915din05.04.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 13606/25.09.2013 Denumirea: Instalare de sisteme de supraveghere pentru cresterea sigurantei cetatenilor si prevenirea criminali
V.1) Data atribuirii contractului 04.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Casido S.R.L.
Adresa postala: Str. Golesti , nr. 21, Localitatea: Braila, Cod postal: 800098, Romania, Tel. +40 722180426, Email: [email protected], Fax: +40 239627472, Adresa internet (URL): www.casido.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1141730.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 813814.79 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013, ?Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? poli urbani de crestere? Domeniul major de interventie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbana.
VI.2) Alte informatii
Daca doua sau mai multe oferte contin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al Primariei Orasului Panciu, Jud. Vrancea.
Adresa postala: str. Mihai Viteazu, nr. 2, Localitatea: PANCIU, Cod postal: 625400, Romania, Tel. +40 237/275811, Email: [email protected], Fax: +40 237/276137, Adresa internet (URL): www.primaria-panciu.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
25.09.2013 14:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer