Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Instalatie de automatizare a spalarii captarii secundare Cugirul Mic - Adaptare la echipamentul mecanic achizitionat


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
164.750 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. BYTE NET S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 57786/15.10.2008
Informatii anunt de participare asociat 44723
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
HIDROELECTRICA SA
Adresa postala: Str. Alunului, nr.9, jud. Alba, Localitatea: Sebes, Cod postal: 515800, Romania, Punct(e) de contact: Sucursala Hidrocentrale Sebes, Tel.0258/806400, In atentia: Preja Daniela, Email: [email protected], Fax: 0258/732647
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Instalatie de automatizare a spalarii captarii secundare Cugirul Mic - Adaptare la echipamentul mecanic achizitionat
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: 30 km amonte de orasul Cugir - jud. Alba
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Realizarea unei instalatii de automatizare a spalarii Captarii secundare Cugirul Mic adaptata la echipamentul mecanic achizitionat in regim de lucrare la cheie.Lucrarea va consta in proiectare, fabricatie furnitura in vederea echiparii captarii cu un sistem care sa ofere posibilitatea spalarii automate a acesteia, furnizare si montaj echipamente si PIF.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45350000-5 - Instalatii mecanice (Rev.2)
31682210-5-Instrumente si echipament de comanda (Rev.2)
31711120-0-Transductoare (Rev.2)
45317000-2-Alte lucrari de instalare electrica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
164, 750.45RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere:
2.
Durata executiei
20%
Descriere:
3.
Programul calitatii propus pentru executia lucrarii
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 37 Denumirea: Instalatie de automatizare a spalarii Captarii secundare Cugirul Mic - adaptare la echipam. mecanic
V.1) Data atribuirii contractului 9/17/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. BYTE NET S.R.L.
Adresa postala: Str. Dr.Mihail Obedenaru, nr.9, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050531, Romania, Tel.031/8054660, Fax: 031/8054659
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 275370.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 164750.45 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr.6, sector 3., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Alba Iulia
Adresa postala: str. I.C. Bratianu, nr.1, jud. Alba, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania, Tel.0258/810293, Fax: 0258/810286
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic si Contencios din cadrul SH Sebes
Adresa postala: str. Alunului, nr.9, jud. Alba, Localitatea: Sebes, Cod postal: 515800, Romania, Tel.0258/806406, Fax: 0258/732647
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.10.2008 13:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer