Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - INSTALATIE DE COMPRIMARE SI USCARE GAZE NATURALE AFERENTE DEPOZITULUI SARMASEL


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
237.492.000 RON

Castigatorul Licitatiei: CONDMAG S.A.
Anunt de atribuire numarul 141934/18.05.2013
Informatii anunt de participare asociat 136456
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: SISGN PLOIESTI, STR. GHE. GR. CANTACUZINO, NR. 184, Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 100492, Romania, Punct(e) de contact: Madalina Moise, Tel. +40 244503720, Email: [email protected], Fax: +40 244545230, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
INSTALATIE DE COMPRIMARE SI USCARE GAZE NATURALE AFERENTE DEPOZITULUI SARMASEL
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: LOCALITATEA SARMASEL, JUD. MURES
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
EXECUTIE LUCRARI PENTRU ? INSTALATIE DE COMPRIMARE SI USCARE GAZE NATURALE AFERENTE DEPOZITULUI SARMASEL ? : -statii gazomotocompresoare;
- statii uscare gaze cu TEG;
- conducte;
- lucrari constructii;
- lucrari amenajare teren;
- lucrari energetice;
- lucrari de automatizare;
- statie masura gaze;
- lucrari pentru utilitati.Din total valoare estimata 243719816 lei, 17917609 lei reprez cheltuieli diverse si neprevazute.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45255121-3 - Lucrari de constructii de instalatii de suprafata (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
237, 492, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S033-052487din15.02.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 759 Denumirea: INSTALATIE DE COMPRIMARE SI USCARE GAZE NATURALE AFERENTE DEPOZITULUI SARMASEL
V.1) Data atribuirii contractului 08.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CONDMAG S.A.
Adresa postala: Str. Avram Iancu nr.52, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500075, Romania, Tel. 0268-414954, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0268-471706, Adresa internet (URL): www.condmag.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 243719816.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 237492000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL PRAHOVA - SECTIA COMERCIALA
Adresa postala: STR. GHE. LAZAR, NR. 6, Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 100038, Romania, Tel. +40 244555018, Fax: +40 244523265
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
BIROUL JURIDIC din cadrul S.I.S.G.N. PLOIESTI
Adresa postala: STR.GHE.GR.CANTACUZINO, NR. 184, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100492, Romania, Tel. +40 244503101, Fax: +40 244545230
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.05.2013 11:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer