Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - INSTALATIE DE COMPRIMARE SI USCARE GAZE NATURALE AFERENTE DEPOZITULUI SARMASEL


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.234.524 RON

Castigatorul Licitatiei: CONDMAG S.A.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 142895/18.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: SISGN PLOIESTI, STR. GHE. GR. CANTACUZINO, NR. 184, Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 100492, Romania, Punct(e) de contact: MADALINA MOISE, Tel. +40 244503101, Email: [email protected], Fax: +40 244545230, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
INSTALATIE DE COMPRIMARE SI USCARE GAZE NATURALE AFERENTE DEPOZITULUI SARMASEL
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: SARMASEL
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
EXECUTIE LUCRARI SUPLIMENTARE - "INSTALATIE DE COMPRIMARE SI USCARE GAZE NATURALE AFERENTE DEPOZITULUI SARMASEL"
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45255121-3 - Lucrari de constructii de instalatii de suprafata (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 234, 523.98RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S033-052487din15.02.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2/759/2013 Denumirea: ACT ADITIONAL LA CTR "INSTALATIE DE COMPRIMARE SI USCARE GAZE NATURALE AFERENTE DEPOZITULUI SARMASEL
V.1) Data atribuirii contractului 12.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CONDMAG S.A.
Adresa postala: Str. Avram Iancu nr.52, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500075, Romania, Tel. 0268-414954, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0268-471706, Adresa internet (URL): www.condmag.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1250000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1234523.98 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
ACTUL ADITIONAL NR 2 LA CONTRACTUL DE EXECUTIE LUCRARI 759/2013 A FOST INCHEIAT INTRE AUTORITATEA CONTRACTANTA SI ASOCIEREA SC CONDMAG SA (LIDER) CU SC INSPET SA (ASOCIAT)
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL PRAHOVA - SECTIA COMERCIALA
Adresa postala: STR. GHE. LAZAR, NR. 6, Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 10038, Romania, Tel. +40 244555018, Fax: +40 244523265
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
BIROUL JURIDIC
Adresa postala: STR. GHE. GR. CANTACUZINO, NR. 184, Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 100942, Romania, Tel. +40 244503101, Fax: +40 244545230
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.12.2013 10:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer