Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Instalatie de neutralizare a apelor agresive rezultate de la statia de tratare condens bloc 4, statia de tratare chimica a apei si spalare chimica a CAF-ului si blocului nr. 4


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.475.305 RON

Castigatorul Licitatiei: SIMAR S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 69645/09.04.2009
Informatii anunt de participare asociat 59551
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Termoelectrica S.A
Adresa postala: B-dul Lacul Tei, nr.1-3, etaj XI, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020371, Romania, Punct(e) de contact: Tudor Dumitrescu, Tel.303.74.50, Email: [email protected], Fax: 303.75.04, Adresa internet (URL): www.termoelectrica.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Instalatie de neutralizare a apelor agresive rezultate de la statia de tratare condens bloc 4, statia de tratare chimica a apei si spalare chimica a CAF-ului si blocului nr. 4
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Incinta S.E. Paroseni.
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile constau in executia unei instalatii automatizate de neutralizare a apelor agresive rezultate din diverse procese tehnologice din cadrul centralei, incluzand montarea echipamentelor necesare instalatiei (rezervoarele de stocare, bazinelor de neutralizare, pompele pentru vehicularea lichidelor), executia retelelor de conducte, a instalatiilor electrice de iluminat si prize, de automatizare si de forta si legare la pamant cat si a cladirii statiei de neutralizare.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232421-9 - Statie de tratare a apelor reziduale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 475, 305RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
90%
Descriere:
2.
Durata de executie
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 31 Denumirea: Instalatia de neutralizare a apelor agresive rezultate din procesele tehnologice ale centralei
V.1) Data atribuirii contractului 2/27/2009
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SIMAR S.R.L.
Adresa postala: str. Gheorghe Doja, nr. 2-4, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332035, Romania, Tel.0254 541233, Email: [email protected], Fax: 0254 549135
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2560110.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2475305.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de apel Alba Iulia
Adresa postala: Str. I.C. Bratianu, nr. 1, jud. Alba, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania, Tel.0258/810289, Fax: 0258/810286
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment juridic
Adresa postala: Str. Paroseni, nr. 20, jud. Hunedoara, Localitatea: Vulcan, Cod postal: 336250, Romania, Tel.0254/572134, int. 309, Fax: 0254/570481
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.04.2009 11:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer