Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Instalatie pentru cantarirea axa cu axa a vehiculelor rutiere


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
605.000 RON

Castigatorul Licitatiei: TEHNOEM ECHIPAMENTE INDUSTRIALE S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 126958/22.10.2011
Informatii anunt de participare asociat 116774
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGISTRUL AUTO ROMAN - R.A.
Adresa postala:  CALEA GRIVITEI NUMARUL 391A SECTOR 1 BUCURESTI, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010719, Romania, Punct(e) de contact:  ION DUMITRESCU, Tel. 021.202.70.00/ int. 296, Email:  [email protected], Fax:  021.319.74.33, Adresa internet (URL):  www.rarom.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie autonoma cu fonduri proprii
Activitate (activitati)
Altele: CAEN 7120 Activitati de testari si analize tehnice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Instalatie pentru cantarirea axa cu axa a vehiculelor rutiere
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Registrul Auto Roman - R.A. Calea Grivitei nr. 391A, sector 1, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare de instalatii pentru cantarire axa cu axa a vehiculelor rutiere
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42923230-3 - Cantare de verificare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
605, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere:
2.
Termen de livrare
10%
Descriere:
3.
Termen de instalare + PIF
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S145-240658din30.07.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1593 Denumirea: Instalatia cantarire axa cu axa a vehiculelor rutiere
V.1) Data atribuirii contractului 10/17/2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TEHNOEM ECHIPAMENTE INDUSTRIALE S.R.L.
Adresa postala:  sat. Cocorastii Caplii, Localitatea:  Magureni, Cod postal:  107351, Romania, Tel. 0244-384870, Email:  [email protected], Fax:  0244-384849
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 735000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 605000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti, sectia comerciala
Adresa postala:  Bd. Unirii nr.37, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. 021.4083651, Email:  [email protected], Fax:  021.4083651, Adresa internet (URL):  http: //noulportal.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Bucuresti, sectia comerciala
Adresa postala:  Bd. Unirii nr.37, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. 021.4083651, Email:  [email protected], Fax:  021.4083651, Adresa internet (URL):  http: //noulportal.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic al RAR-RA
Adresa postala:  Calea Grivitei nr. 391 A, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010719, Romania, Tel. 021.202.70.00/int. 296, Email:  [email protected], Fax:  021.319.74.33, Adresa internet (URL):  www.rarom.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.10.2011 09:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer