Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Instalatie tehnologica de suprafata la sonda 20 Ghindari


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
392.864 RON

Castigatorul Licitatiei: ROMINSTA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 147749/15.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143593
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: str. Salcamilor nr.23, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540202, Romania, Punct(e) de contact: Marius Moldovan, Tel. +40 265402174, Email: [email protected], Fax: +40 265306340, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Instalatie tehnologica de suprafata la sonda 20 Ghindari
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: SNGN ROMGAZ SA SUCURSALA TG.MURES - sonda 20 Ghindari.
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Sonda 20 Ghindari este o sonda de exploatare - evacuare gaze si a fost forata pentru obiectivele Badenian IX si X. Sonda are un debit estimat de 20-30 miiNmc/zi, are o adancime de 2.750 m si se estimeaza presiuni statice de 200 - 220 atm. Sonda se va lega la grupul 10 Ghindari prin executia unei comducte de aductiune de 1.350 m si preluand instalatia tehnologica din grup a sondei 17 Ghindari abandonata. Va fi inlocuit doar poligonul sondei care este de DN 100 PN 64, iar pentru sonda 20 Ghindari este necesar un panou DN 50 PN 25. Lucrari principale: ventil coltar la capul de eruptie, incalzitor gaze, conducta de aductiune gaz de la sonda la grup ?27/8" L = 1.350 m, panou de masura DN 50 PN 25, imprejmuire curte sonda L = 140 m.Valoarea estimata fara diverse si neprevazute: 744.742 leiValoarea cheltuielilor diverse si neprevazute 10% = 74.474 leiValoarea totala estimata: 819.216 lei
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45255121-3 - Lucrari de constructii de instalatii de suprafata (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
392, 864RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1704
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1704 Denumirea: Instalatie tehnologica de suprafata la sonda 20 Ghindari
V.1) Data atribuirii contractului 15.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMINSTA S.R.L.
Adresa postala: str. Viilor, nr. 742, Localitatea: Cristesti, Cod postal: 547185, Romania, Tel. 0265/252724, Email: [email protected], Fax: 0265/252724
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 819216.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 392864.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In situatia in care doi sau mai multi ofertanti sunt clasati pe primul loc, comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare in plic inchis, contractul fiind atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In solicitare se va indica locul, data si ora la care se vor deschide noile propuneri financiare, precum si persoanele autorizate sa asiste la deschidere. Ofertantul va prezenta in mod obligatoriu modelul de contract ??Model de contract de executie lucrari?? completat cu datele de identificare ale ofertantutului si semnat de reprezentantii legali ai acestuia, pe fiecare pagina, in vederea insusirii acestor clauze contractuale, impreuna cu amendamente (daca exista) odata cu depunerea ofertei. Acesta se va depune odata cu oferta pana la data limita de depunere a acesteia. Datorita dimensiunilor mari ale Caietului de sarcini acesta a fost postat pe SEAP arhivat cu denumirea: IT sonda 20 Ghindari_CS.part1.rar, IT sonda 20 Ghindari_CS.part2.rar, IT sonda 20 Ghindari_CS.part3.rar, IT sonda 20 Ghindari_CS.part4.rar, IT sonda 20 Ghindari_CS.part5.rar, IT sonda 20 Ghindari_CS.part6.rar. Pentru deschiderea fisierelor este necesar ca toate fisierele sa fie salvate intr-un singur director cu denumirea (exp.IT sonda 20 Ghindari_CS). Pentru inlaturarea semnaturii electronice este necesara accesarea fiecarui fisier rar. Pentru dezarhivare este suficienta deschiderea fisierului exp.IT sonda 20 Ghindari_CS.part1.rar cu programul WinRAR si extragerea fisierului pdf. in folderul Caiet de sarcini.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: str.Justitiei nr.1, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540069, Romania, Tel. +40 265262010, Email: [email protected], Fax: +40 265311827
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art.256^2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNGN ROMGAZ SA SUCURSALA TG.MURES Serviciul Contracte
Adresa postala: str. Salcamilor nr.23, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540202, Romania, Tel. +40 265402174, Email: [email protected], Fax: +40 265306340, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.01.2014 10:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer