Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - INSTALATIE TEHNOLOGICA DE SUPRAFATA LA SONDA 4 PUINI NORD; LUCRARI DE PROTECTIA MEDIULUI LA SONDA 8 PUINI


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
368.999 RON

Castigatorul Licitatiei: ROMINSTA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 146763/24.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 143134
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: Str. Salcamilor nr. 23, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540202, Romania, Punct(e) de contact: Alexandra Dobre, Tel. +40 265402177, Email: [email protected], Fax: +40 265306340, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
INSTALATIE TEHNOLOGICA DE SUPRAFATA LA SONDA 4 PUINI NORD; LUCRARI DE PROTECTIA MEDIULUI LA SONDA 8 PUINI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Sonda 4 Puini Nord
Sonda 8 Puini
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Dupa efectuarea probelor de productie la sonda 4 Puini Nord, aceasta a ramas pe gaze. Sonda are un debit estimat de 10.000 mc/zi. Pentru a putea fi exploatata este necesara montarea instalatiei tehnologice de suprafata, care face legatura intre sonda si grupul 1 Puini Nord.Sonda 8 Puini antreneaza apa sarata prin spatele coloanei. In cursul anului 2005 apa de zacamant a fost captata si dirijata catre haba de stocare din vecinatatea drumului comunal Sucutard ? Puini. Vehicularea apei se facea cu un evacuator care utiliza presiunea gazului din conducta invecinata. In prezent conducta de gaz este dezafectata si apa sarata acumulata in evacuator nu poate fi trimisa la bazin si debuseaza pe terenul din vecinatate, poluandu-l.Valoarea estimata fara diverse si neprevazute :436.140 lei.Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute 6.9% = 32.385 leiValoarea totala estimata :468.525 lei.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45255121-3 - Lucrari de constructii de instalatii de suprafata (Rev.2)
45232440-8-Lucrari de constructii de conducte de ape reziduale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
368, 999RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 38485 Denumirea: INSTALATIE TEHNOLOGICA DE SUPRAFATA LA SONDA 4 PUINI NORD; LUCRARI DE PROTECTIA MEDIULUI LA SONDA 8
V.1) Data atribuirii contractului 17.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMINSTA S.R.L.
Adresa postala: str. Viilor, nr. 742, Localitatea: Cristesti, Cod postal: 547185, Romania, Tel. 0265/252724, Email: [email protected], Fax: 0265/252724
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 468525.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 368999.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In situatia in care doi sau mai multi ofertanti sunt clasati pe primul loc , comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare in plic inchis, contractul fiind atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In solicitare se va indica locul, data si ora la care se vor deschide noile propuneri financiare, precum si persoanele autorizate sa asiste la deschidere.Ofertantul va prezenta in mod obligatoriu modelul de contract ??Model de contract ?? completat cu datele de identificare ale ofertantutului si semnat de reprezentantii legali ai acestuia, pe fiecare pagina, in vederea insusirii acestor clauze contractuale, impreuna cu amendamente (daca exista) odata cu depunerea ofertei.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.12.2013 09:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer