Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - INSTALATII DE DASf IN VEDEREA ASIGURARII REZERVEI DASf DIN INSTALATIILE 110KV SI MEDIE TENSIUNE ALE ELECTRICA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.226.023 RON

Castigatorul Licitatiei: ENERGOMONTAJ S.A.
Anunt de atribuire numarul 60604/17.12.2008
Informatii anunt de participare asociat 50596
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: B-DUL G-RAL GHEORGHE MAGHERU NR.33, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010325, Romania, Punct(e) de contact: OVIDIU MURASAN, Tel.021 3035986, In atentia: OVIDIU MURASAN, Email: [email protected], Fax: 021 3035980
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
INSTALATII DE DASf IN VEDEREA ASIGURARII REZERVEI DASf DIN INSTALATIILE 110KV SI MEDIE TENSIUNE ALE ELECTRICA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: In 63 celulele de 110kV ale Trafo 250 MVA, 400/110kV sau AT 200MVA220/110kV in 40 statii de 400/110kV si de 220/110kV aflate in gestiunea TRANSELECTRICA.
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
INSTALATII DE DASf IN VEDEREA ASIGURARII REZERVEI DASf DIN INSTALATIILE 110KV SI MEDIE TENSIUNE ALE ELECTRICA presupune realizarea unei instalatii de automatizare ce va actiona la criteriul de scadere a frecventei sau a variatiei in timp a frecventei si este compus din: - Furnizare terminale de frecventa;
- Lucrari de C+M de instalare a acestora in 63 celulele de 110kV ale Trafo 250 MVA, 400/110kV sau AT 200MVA220/110kV in 40 statii de 400/110kV si de 220/110kV aflate in gestiunea TRANSELECTRICA.- Servicii de inginerie, scolarizare si punere in functiune a echipamentelor de automatizare.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31200000-8 - Aparate de distributie si control ale energiei electrice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 226, 023.28RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: C 272 / 16.12.2008 Denumirea: INSTALATII DASf IN VEDEREA ASIGURARII REZERVEI DASf DIN INST. 110KV SI MEDIE TENSIUNE ALE ELECTRICA
V.1) Data atribuirii contractului 12/16/2008
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ENERGOMONTAJ S.A.
Adresa postala: CALEA DOROBANTILOR nr. 103-105, SECTOR 1., Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 032126, Romania, Tel.021 3189304, Fax: 021 3189330
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1226023.38 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bucuresti.
Adresa postala: Soseaua Oltenitei nr. 107/111 sector 4., Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 041303, Romania, Tel.021 3323564, Fax: 021 3321240
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3., Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 3104641, Fax: 021 3104642
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
C.N.T.E.E."TRANSELECTRICA" S.A. - OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: Str. Armand Calinescu Bl. Millenium nr. 2-4 sector 2., Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 021012, Romania, Tel.021 3035870, Fax: 021 3035980
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.12.2008 11:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer