Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - INSTALATII DE ESHAUSTARE, CONTROLUL ARDERII SI FILTARE FUM


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
117.250 EUR

Castigatorul Licitatiei: S.C. EUROLEMN S.R.L. BUCURESTI
Anunt de atribuire numarul 46339/21.07.2008
Informatii anunt de participare asociat 36983
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CURTEA DE ARGES FORESTA SA
Adresa postala: STR. ALBESTI, NR. 30F, Localitatea: Curtea de Arges, Cod postal: 115300, Romania, Punct(e) de contact: ADRIAN-CODRUT SCHNEIDER, Tel.0248724440, In atentia: ADRIAN-CODRUT SCHNEIDER, Email: [email protected], Fax: 0248724212
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala
Activitate (activitati)
- Afaceri economice si financiare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
INSTALATII DE ESHAUSTARE, CONTROLUL ARDERII SI FILTARE FUM
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul autoritatii contractante
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Instalatii de eshaustare si controlul arderii si filtare fum, procedura fiind impartita pe doua loturi, dupa cum urmeaza: Lot IINSTALATIE DE TRANSPORT PNEUMATIC, CU STATIE DE FILTRARE SI CICLOANE INCHISE PENTRU RUMEGUS USCATLOT IISISTEM DE ALIMENTARE AUTOMATA A CENTRALEI TERMICE CU ARDERE PE RUMEGUS VERDE;ECHIPAMENTE PENTRU CONTROLUL ARDERII;INSTALATIE DE TRANSPORT SI FILTRARE FUM SI GAZE DE ARDEREDetalii in caietul de sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
29241350-8 - Filtre de aspiratie a aerului (Rev.1)
29232200-6-Ventilatoare (Rev.1)
29531411-4-Gratare (Rev.1)
29563200-5-Instalatie de dozare (Rev.1)
31211110-2-Tablouri de comanda (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
117, 250EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul oferte
50%
Descriere:
2.
Caracteristicile tehnice
50%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
282/11.03.2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 433 Denumirea: CONTRACT FURNIZARE
V.1) Data atribuirii contractului 4/15/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. EUROLEMN S.R.L. BUCURESTI
Adresa postala: STRA AGHIRES, NR. 1, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 020265, Romania, Tel.021/2306446, Fax: 021/2306446
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 117250.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 426, 651 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Motivul diferentei dintre valoarea estimata si cea de atribuire provine din din diferenta dintre cursul de referinta comunicat de catre Ministerul Economiei si Finantelor, curs ce trebuia utilizat in cadrul procedurii si cursul de schimb valutar B.N.R. utilizat in calcularea valorii estimate. Precizam ca exista exista resurse financiare pentru a acoperi diferenta de 1651 chiar in cadrul contractului de cofinantare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 96, ,Localitatea: Pitesti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310 46 41, Email: [email protected], Fax: 021 310 46 42, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. CURTEA DE ARGES FPRESTA S.A. - consilier juridic
Adresa postala: str. Albesti, nr. 30F, Localitatea: Curtea de arges, Cod postal: 115300, Romania, Tel.0248 / 724440, Email: [email protected], Fax: 0248 / 724212
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.07.2008 14:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer