Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - INT Ocna Sugatag, zona spre Fauresti (str. Unirii)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
57.630 RON

Castigatorul Licitatiei: ELECTRO MAT PROMPT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 109974/13.01.2011
Informatii anunt de participare asociat 99630
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Filiala de Distributie a Energiei ElectriceELECTRICADISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD S.A.
Adresa postala:  str. Ilie Macelaru nr. 28A, Localitatea:  Cluj-Napoca, Cod postal:  400380, Romania, Punct(e) de contact:  ADA PINTICAN, Tel. 0264-205435, Email:  [email protected]ca.ro, Fax:  0264-205429, Adresa internet (URL):  www.electrica.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
INT Ocna Sugatag, zona spre Fauresti (str. Unirii)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Localitatea Ocna Sugatag, jud. Maramures
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se va planta un stalp SE 8 in axa 20 kV Budesti, langa drumul de acces la cabana turistica Stana. De la acest stalp se va realiza un racord 20 kV intre stalpii noi nr. 1, 3 si 7 si stalpii existenti nr. 4, 5 si 6, numerotarea stalpilor fiind preluata din planul de situatie.Pe stalpul nr. 3 se va amplasa separatorul de racord de tip STE 3MPno 24 kV/400A/50A, care se va racorda la o priza de pamant cu valoarea de maxim 4 O. Postul de transformare se va amplasa pe stalpul nr. 7 si va fi echipat cu cadru de sigurante cu descarcatori cu ZnO incorporati, sigurante FEN 7, 2 A, transformator 20/0, 4 kV ? 250 kVA ermetic, o cutie de distributie CD 1.6 cu punct de aprindere a iluminatului public. Coloana la postul de transformare se va realiza cu cablu ACYAbY 3x240+120 mmp.La stilpul de tip SE 10 de langa casutele turistice, se va amplasa o cutie de sectionare cu sigurante MPR 100A, care se va racorda la o priza de pamant cu valoarea de 4 O.Se va inlocui derivatia 0, 4 kV existenta pe stalpi de lemn, cu o retea realizata cu conductor TYIR 3x50+16+16 mmp, in lungime de 200 m pe 4 stalpi de tip SE 4 si un stalp de beton tip SE 10.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
57, 629.87RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
SDBM 13/2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 575 Denumirea: INT Ocna Sugatag, zona spre Feresti
V.1) Data atribuirii contractului 11/25/2010
V.2) Numarul de oferte primite 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELECTRO MAT PROMPT S.R.L.
Adresa postala:  str.Oncesti, nr.480, Localitatea:  Oncesti, Cod postal:  437037, Romania, Tel. 0740268411;0762633530, Email:  [email protected], Fax:  0262348466
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 57629.87 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul judetului Maramures
Adresa postala:  bd. Republicii nr. 2 A, Localitatea:  Baia Mare, Cod postal:  430264, Romania, Tel. 0262-218236, Fax:  0262-218209
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic SDEE Baia Mare
Adresa postala:  str. Victoriei nr. 64, Localitatea:  Baia Mare, Cod postal:  430142, Romania, Tel. 0262-205745, Fax:  0262-205704
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.01.2011 12:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer