Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - INT Viseu de Sus, zona PTA 2 Radeasa


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
314.330 RON

Castigatorul Licitatiei: ELECTRO MAT PROMPT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 112364/13.01.2011
Informatii anunt de participare asociat 99615
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Filiala de Distributie a Energiei ElectriceELECTRICADISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD S.A.
Adresa postala:  str. Ilie Macelaru nr. 28A, Localitatea:  Cluj-Napoca, Cod postal:  400380, Romania, Punct(e) de contact:  ADA PINTICAN, Tel. 0264-205435, Email:  [email protected], Fax:  0264-205429, Adresa internet (URL):  www.electrica.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
INT Viseu de Sus, zona PTA 2 Radeasa
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Localitatea Viseu de Sus, jud. Maramures
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
1. Lucrari la PTA 2 20/0, 4 kV ? 100 kVASe inlocuiesc descarcatorii cu coarne si cadrul de sigurante 6.3 A existent cu cadru de sigurante 10 A cu descarcatori ZnO inglobati 24 kV. Descarcatorii ZnO 24 kV se vor lega la o priza de pamant de maxim 10 ?. Se inlocuieste trafo existent de 100 kVA cu trafo 160 kVA, grupa de conexiuni Yzn-5, trafo dat din surse proprii SDEE Baia Mare. Platforma transformator pe stalp nu se va inlocui. Se monteaza o cutie de distributie suplimentara CD 1.5, echipata cu intrerupator automat tripolar USOL 630, Ir=320 A, SIST 400, MPR 250 A pe coloana principala, masura generala montaj semidirect cu contor pentru masurarea energiei active 5 A, transformatori de curent CIRS 300/5/5 A. Din noua cutie de distributie, se vor realiza 4 plecari, cu conductor AFYI 3x70+50 mmp.2. Lucrari pe LEA 0, 4 kV aferenta PTA 2 existentPe plecarea nr. 1 se va inlocui conductorul aluminiu neizolat, cu conductor torsadat TYIR 50OlAl+3x70+16Al mmp, l=1150 m si TYIR 50OlAl+3x50+16 Al mmp, l=1182 m. Se vor inlocui stalpii de beton fisurati si cei de lemn putreziti. Pe tronsonul A2A3 LEA 0, 4 kV care subtraverseaza LEA 110 kV echipata cu izolatie simpla, se va inlocui cu LES 0, 4 kV.3. Adaptarea bransamentelor la reteaIn zonele in care se executa lucrari de inlocuirea conductorului existent cu conductoare torsadate, se vor adapta bransamentele la noua retea. La relegarea bransamentelor se vor utiliza bratari de bransament noi, cleme de intindere bransament tip CIB-400, intinzatoare de bransament tip CIB, iar legaturile la noua retea se va face cu cleme CDD 45, cate trei bucati pentru fiecare bransament. Toate confectiile metalice care se utilizeaza vor fi zincate. S-a prevazut conductor torsadat TYIR 16+25 mmp, l=440 m pentru refacerea bransamentelor, acolo unde este cazul.4. Adaptarea corpurilor de iluminatCorpurile de iluminat se vor relega la noua retea iar unde se inlocuiesc stalpii se demonteaza si se remonteaza utilizand bratari de prindere noi corespunzatoare tipului de stalp. In fasciculul de distributie publica este prevazut un fir iluminat public monofazat de 16 mmp. Pe tronsonul B1C2D3-C2C5 vom avea iluminatul public trifazat TYIR 3x16 mmp.5. DemontariStalpii SE 4 se vor refolosi la alte lucrari in functie de starea lor dupa scoaterea din pamant. O parte din conductorul TYIR 16+25 mmp (600 m) se va refolosi la refacerea bransamentelor din aceasta lucrare. Materialele rezultate din demolari vor fi predate la CEMTJT Viseu de Sus, pe baza de proces verbal de predare-primire.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
314, 329.67RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
SDBM 19_2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 646 Denumirea: INT Viseu de Sus, zona PTA 2 - Radeasa
V.1) Data atribuirii contractului 12/28/2010
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELECTRO MAT PROMPT S.R.L.
Adresa postala:  str.Oncesti, nr.480, Localitatea:  Oncesti, Cod postal:  437037, Romania, Tel. 0740268411;0762633530, Email:  [email protected], Fax:  0262348466
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 314329.67 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul judetului Maramures
Adresa postala:  bd. Republicii nr. 2A, Localitatea:  Baia Mare, Cod postal:  430264, Romania, Tel. 0262-218236, Fax:  0262-218209, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic SDEE Baia Mare
Adresa postala:  str. Victoriei nr. 64, Localitatea:  Baia Mare, Cod postal:  430142, Romania, Tel. 0262-205745, Fax:  0262-205704
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.01.2011 12:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer