Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Intarirea capacitatii Consiliului Superior al Magistraturii de a-si indeplini atributiile componenta de servicii


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
799.800 EUR

Castigatorul Licitatiei: Hulla & Co Human Dynamics KG
Anunt de atribuire numarul 63195/13.12.2008
Informatii anunt de participare asociat 50240
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Economiei si Finantelor
Adresa postala: Bd. Mircea Voda, nr. 44, Intrarea B, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030669, Romania, Punct(e) de contact: Oficiul de Plati si Contractare PHARE, Tel.021 326 55 55; int 542, In atentia: doamnei Carmen Manolache, Email: [email protected], Fax: 40 (021) 326 87 09 ; +40 (021) 326 87 30, Adresa internet (URL): http//.cfcu.mfinante.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Intarirea capacitatii Consiliului Superior al Magistraturii de a-si indeplini atributiile componenta de servicii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
24 - Servicii de invatamant
Locul principal de prestare: Bucuresti, Calea Plevnei nr. 141B, sector 6
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anuntDa
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Programul PHARE 2006 continua eforturile programelor Phare 2004 si PHARE 2005 de a dezvolta un sistem judiciar independent, profesionalist si eficient in Romania. Obiectivul specific al acestui contract reprezinta imbunatatirea considerabila a capacitatii CSM de a duce la indeplinire procedura de selectie a magistratilor, de evaluare si promovare. In cadrul Proiectului 1, subproiectul 1.01 Intarirea capacitatii Consiliului Superior al Magistraturii de a-si indeplini atributiile CSM va beneficia de asistenta financiara in vederea obtinerii urmatoarelor rezultate: - Consolidarea sistemului de specializare a magistratilor si imbunatatirea calitatii hotararilor judecatoresti prin elaborarea si urmarirea unei traiectorii de formare profesionala individuala pentru fiecare magistrat .- Imbunatatirea capacitatii de organizare a activitatilor judiciare in vederea solutionarii unei cauze intr-un timp rezonabil.- Evaluarea necesitatilor de specializare individuala pentru fiecare magistrat, prin luarea in considerare a performantelor individuale in practica.- Redactarea unei recomandari pentru INM pentru a introduce magistratii in programele de pregatire continua, ca urmare a necesitatilor individuale stabilite anterior.- Imbunatatirea capacitatii instantelor si parchetelor de organizare a formarii continue.- Organizarea unor internshipuri pentru 30 magistrati in alte state membre ale Uniunii Europene, pentru realizarea unei mai bune intelegeri a functionarii instantelor si parchetelor.- Redactarea si publicarea de brosuri si manuale pentru pregatirea individuala
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
80530000-8 - Servicii de formare profesionala (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
799, 800EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Propunerea tehnica
49%
Descriere:
2.
Propunere financiara
51%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2008/S47-065166din07.03.2008
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2008/S176-234583din11.09.2008
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2008/S133-177642din11.07.2008
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 502779/30.11.2008 Denumirea: Intarirea capacitati Consiliului Superior al Magistraturii (...) - componenta servicii
V.1) Data atribuirii contractului 11/30/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Hulla & Co Human Dynamics KG
Adresa postala: Lothringerstrasse, 16, Localitatea: Viena, Cod postal: A1030, Austria, Tel.0043 14 0250 20 10, Email: [email protected], Fax: 0043 14 0250 20 20, Adresa internet (URL): www.humandynamics.org
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 800000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 799800.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 3, 122, 979.06 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PHARE 2006/018-.147.01.04.01.01Fisa sectoriala de program pentru justitie: Sub-proiectul 1.01 Intarirea capacitatii Consiliului Superior al Magistraturii de a-si indeplini atributiile
VI.2) Alte informatii
Modul de aplicare al cerintelor mentionate la punctul III.2) CONDITII DE PARTICIPARE se explica detaliat in documentatia de atribuire. Ofertantul va lua in considerare in prezentarea ofertei, descrierea detaliata a acestor cerinte, asa cum sunt prevazute in documentatia de atribuire Fisa de date a achizitiei.Documentatia de atribuire contine, cu titlu informativ, varianta in limba engleza a Caietului de Sarcini. Autoritatea Contractanta nu isi asuma responsabilitatea cu privire la exactitatea traducerii in limba engleza a acestuia.Documentatia de atribuire poate fi accesata de la data publicarii acestui anunt pe site-ul www.e-licitatie.ro.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Denumire oficiala: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stravropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4) 021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: (+4) 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Oficiul de Plati si Contractare PHARE
Adresa postala: Bulevardul Mircea Voda, nr. 44, Intrarea B, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030669, Romania, Tel.+ 40 21 326.55.55/ int. 181, Email: [email protected], Fax: +40 21 326.87.09 / 326.87.30, Adresa internet (URL): http: //cfcu.mfinante.ro/
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul de Plati si Contractare PHARE
Adresa postala: Bulevardul Mircea Voda, nr. 44, Intrarea B, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030669, Romania, Tel.+ 4021326.55.55/int.614, Email: [email protected], Fax: +40 21 326.87.09 / 326.87.30
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.12.2008 16:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer