Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Integrare si administrare sistem de control acces, supraveghere video, telefonie si televiziune IP


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.848.000 RON

Castigatorul Licitatiei: ALTAIR SOFT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 143670/21.08.2013
Informatii anunt de participare asociat 139332
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CONSTANTA
Adresa postala: B-dul Tomis 145 Constanta, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900591, Romania, Punct(e) de contact: Ec. Stanculescu Corneliu, Tel. +40 241619260, In atentia: Ec. Stanculescu Corneliu, Email: [email protected], Fax: +40 241660473, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Integrare si administrare sistem de control acces, supraveghere video, telefonie si televiziune IP
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Locatii: bd-ul Tomis, nr.145, si sectiile exterioare : psihiatrie Palazu Mare , sectia Dermato-venerice , sectia pneumoftiziologie Agigea, sectia exterioara fost spital municipal
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Integrarea si administrarea unitara folosind infrastructura de retea internet a 4 (patru) sisteme diferite (control acces, supraveghere video, telefonie IP si televiziune IP) pentru SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CONSTANTA, in locatiile: bd-ul Tomis, nr.145, si sectiile exterioare : psihiatrie Palazu Mare , sectia Dermato-venerice , sectia pneumoftiziologie Agigea, sectia exterioara fost spital municipal
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72514000-1 - Servicii de gestionare a instalatiilor informatice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 848, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S096-164128din18.05.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 25797 Denumirea: Integrare si administrare sistem de control acces, supraveghere video, telefonie si televiziune IP
V.1) Data atribuirii contractului 05.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ALTAIR SOFT S.R.L.
Adresa postala: B-dul Alexandru Lapusneanu, nr. 163, Bloc LT8, Sc. C, Ap. 32, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900412, Romania, Tel. +40-2-41693677, Email: [email protected];[email protected], Fax: +40-2-41516257, Adresa internet (URL): http: //www.seanet.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2122944.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1848000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 48
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Candidatii care vor indeplini cerintele minime de preselectie vor fi selectati pentru etapa de negociere si vor primi o invitatie de participare.Criteriul de preselectie este: cifra de afaceri. Se va intocmi un clasament in ordinea descrescatoare a valorilor cifrei de afaceri prezentate de catre candidati. In cazul in care candidatii vor prezenta aceeasi valoare a cifrei de afaceri, se va aplica un al doilea criteriu de preselectie, si anume numarul de angajati. In acest sens, candidatii vor prezenta declaratia prevazuta la art. 188, alin. 2, lit. e) - declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani. Ulterior, se va intocmi un clasament in ordine descrescatoare in functie de media rezultata din aceasta declaratie.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.08.2013 15:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer