Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Integrarea echipamentelor de automatizare a distributiei din retea de MT a CEZ Distributie in sistemul SCADA judetele Gorj, Mehedinti, Arges, Valcea, Teleorman, Olt


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
5.050.000 RON

Castigatorul Licitatiei: Energobit S.R.L
Anunt de atribuire numarul 142555/06.06.2013
Informatii anunt de participare asociat 137132
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA COMERCIALA CEZ DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: STRADA BRESTEI NR 2, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200581, Romania, Punct(e) de contact: Departament Achizitii, Tel. +40 372523261, In atentia: Mihaela Ilie, Email: [email protected], Fax: +40 372523810, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Integrarea echipamentelor de automatizare a distributiei din retea de MT a CEZ Distributie in sistemul SCADA judetele Gorj, Mehedinti, Arges, Valcea, Teleorman, Olt
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Judetele: Gorj, Mehedinti, Arges, Valcea, Teleorman, Olt
Codul NUTS: RO41 - Sud-Vest Oltenia
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Integrarea echipamentelor de automatizare a distributiei din retea de MT a CEZ Distributie in sistemul SCADA judetele Gorj, Mehedinti, Arges, Valcea, Teleorman, OltLucrarea se executa in 3 etape, respectiv: Etapa I- Integrarea echipamentelor de automatizare a distributiei din reteaua de medie tensiune (PTCZ, PA, reanclasatoare automate, separatoare telecomandate, KTR) a CEZ Distributie in SCADA aferente judetelor Gorj si Mehedinti- conform Anexei I. Activitatile principale desfasurate in cadrul Etapei I de integrare sunt: Proiectarea-elaborarea fazelor de Proiect Tehnic, Detalii de executie si AS-built, lucrari de demontare, montare, parametrizare si punere in functiune a echipamentelor (C+M)-defalcate pe tip de echipament (PA, PTCZ, GVR, KTR, Separator telecomandat). In cadrul acestei activitati se vor cota atat manopera cat si materialele necesare integrarii in SCADA a echipamentelor, Plantare stalp nou amplasat in locatie cu semnal GPRS corespunzator.Etapa II- Integrarea echipamentelor de automatizare a distributiei din reteaua de medie tensiune (PTCZ, PA, reanclasatoare automate, separatoare telecomandate, KTR) a CEZ Distributie in SCADA aferente judetelor Arges si Valcea- conform Anexei II. Activitatile principale desfasurate in cadrul Etapei II de integrare sunt: Proiectarea-elaborarea fazelor de Proiect Tehnic, Detalii de executie si AS-built, lucrari de demontare, montare, parametrizare si punere in functiune a echipamentelor (C+M)-defalcate pe tip de echipament (PA, PTCZ, GVR, KTR, Separator telecomandat). In cadrul acestei activitati se vor cota atat manopera cat si materialele necesare integrarii in SCADA a echipamentelor, Plantare stalp nou amplasat in locatie cu semnal GPRS corespunzator, Furnizare, montare si parametrizare Concentrator de date.Etapa III- Integrarea echipamentelor de automatizare a distributiei din reteaua de medie tensiune (PTCZ, PA, reanclasatoare automate, separatoare telecomandate, KTR) a CEZ Distributie in SCADA aferente judetelor Teleorman si Olt- conform Anexei 3. Activitatile principale desfasurate in cadrul Etapei III de integrare sunt: Proiectarea-elaborarea fazelor de Proiect Tehnic, Detalii de executie si AS-built, lucrari de demontare, montare, parametrizare si punere in functiune a echipamentelor (C+M)-defalcate pe tip de echipament (PA, PTCZ, GVR, KTR, Separator telecomandat). In cadrul acestei activitati se vor cota atat manopera cat si materialele necesare integrarii in SCADA a echipamentelor, Plantare stalp nou amplasat in locatie cu semnal GPRS corespunzator.Valoarea estimata a acestei lucrari este de 8.191.831, 40 lei (exclusiv TVA), din care: - cheltuieli pentru proiectare: 108.600, 00 lei;
- cheltuieli pentru executia lucrarii: 4.992.266, 00 lei;
- valoarea echipamentelor puse la dispozitie: 3.090.965, 40 lei;
- cheltuieli diverse si neprevazute: 0 lei.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231400-9 - Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)
71323100-9-Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
5, 050, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 24666 Denumirea: Integrarea echipamentelor de automatizare a distrib retea de MT a CEZ Distributie in SCADA
V.1) Data atribuirii contractului 31.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Energobit S.R.L
Adresa postala: Str. Taietura Turcului, Nr.47/11, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400633, Romania, Tel. 0264207500, Email: [email protected], Fax: 0264207555, Adresa internet (URL): www.energobit.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5050000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 9
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
SC COMRANADO SRL cu sediul in Craiova, str. Aleea Drumul Cornesului nr. 31M, jud. Dolj, avand CUI: Ro 2308253 si inregistrata la ONRC sub nr. J16/136/1992, telefon/fax: 0251/418220, reprezentata prin dl. Combei Petre ?Administrator. Partea de subcontractare consta inlucrari de constructii-montaj in procent de 9%.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Dolj-sectia contencios administrativ si fiscal
Adresa postala: str. Brestei, nr. 12, jud. Dolj, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200420, Romania, Tel. +40 251418612, Email: [email protected], Fax: +40 251419851, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC CEZ DISTRIBUTIE SA
Adresa postala: str.Calea Severinului nr. 25 (fosta bdul. Nicolae Titulescu, nr. 187) jud. Dolj, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200769, Romania, Tel. +40 372523261, Email: [email protected], Fax: +40 372523810
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.06.2013 10:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer