Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Interventie la scoala detinuti si ateliere (club ppl)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
91.200 RON

Castigatorul Licitatiei: SUPER A PLUS K S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 72416/17.11.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Penitenciarul cu Regim de Maxima SigurantaGalati
Adresa postala: Str.Traian nr.252, Localitatea: Galati, Cod postal: 800186, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii, Tel.0236479407, In atentia: Daniela Boeru, Email: [email protected], Fax: 0236479406
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Interventie la scoala detinuti si ateliere (club ppl)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Penitenciarul Galati
str. Traian nr. 252
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari suplimentare: - demolare fundatii- executie stalpi din beton armat- realizare centuri si buiandrugi- invelitoare din tabla tip Lindab- tamplarie exterioara i interioara din profile PVC
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
91, 200RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
T 48134
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: T 48829 Denumirea: Interventie la scoala detinuti si ateliere (club ppl)
V.1) Data atribuirii contractului 11/10/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SUPER A PLUS K S.R.L.
Adresa postala: STR. GEORGE COSBUC, NR.432, Localitatea: Galati, Cod postal: 800157, Romania, Tel.0236/461751, Email: [email protected], Fax: 0236/461751
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 91582.98 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 91200.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Galati
Adresa postala: str. Brailei nr. 153, Localitatea: Galati, Cod postal: 800319, Romania, Fax: 0236460027
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleus nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Email: [email protected], Fax: 0213104642
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic al Penitenciarului Galati
Adresa postala: str. Traian nr. 252, Localitatea: Galati, Cod postal: 800186, Romania, Tel.0236479408, Email: [email protected], Fax: 036476336
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.11.2009 16:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer