Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Intocmire Studii de Fezabilitate, municipiul Slatina.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
493.767 RON

Castigatorul Licitatiei: KXL S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 37594/03.04.2008
Informatii anunt de participare asociat 28865
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Slatina
Adresa postala: Slatina, strada mihail Kogalnicenu nr.1, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230080, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA MOANTA, Tel.0249/439377;407002, Email: [email protected], Fax: 0249/431708;439336, Adresa internet (URL): www.primariaslatina.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Intocmire Studii de Fezabilitate, municipiul Slatina.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: municipiul Slatina
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul acestui contract il reprezinta intocmirea unor studii de fezabilitate, care se vor realiza in scopul implementarii unor proiecte pentru reabilitarea cartierelor din municipiul Slatina.Se pot achizitiona noi servicii similare.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74131500-1 - Studiu de fezabilitate (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
493, 767RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul Ofertei
40%
Descriere:
2.
Propunerea tehnica
20%
Descriere:
3.
Experienta similara
30%
Descriere:
4.
Certificare in domeniul standardelor europene in constructii (FIDIC sau echivalent)
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 5057 Denumirea: Studiu de Fezabilitate cartier Arcului - strazile Manastirii, C-tin Brancoveanu
V.1) Data atribuirii contractului 3/3/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
KXL S.R.L.
Adresa postala: Str. Mr. Av. Niculae Capsa nr. 6, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 012091, Romania, Tel.021 2245282, Email: [email protected], [email protected], Fax: 021 2245282
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 63000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 62538.24 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 5065 Denumirea: Studiu Fezabilitate cartier S.M.C-tin Dorobantu, Basarabilor, Centura Basarabilor, Arcului
V.1) Data atribuirii contractului 3/3/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
KXL S.R.L.
Adresa postala: Str. Mr. Av. Niculae Capsa nr. 6, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 012091, Romania, Tel.021 2245282, Email: offic[email protected], [email protected], Fax: 021 2245282
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 120000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 108063.68 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 5066 Denumirea: Studiu Fezabilitate cartier intre SC MINATEX, strada Crisan si SC COMREM S.A.
V.1) Data atribuirii contractului 3/3/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
KXL S.R.L.
Adresa postala: Str. Mr. Av. Niculae Capsa nr. 6, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 012091, Romania, Tel.021 2245282, Email: [email protected], [email protected], Fax: 021 2245282
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 46000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 45358.82 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 5062 Denumirea: Studiu Fezabilitate cartier Tunari- strazile Tunari, Ec.Teodoroiu, Artileriei, A.I.Cuza
V.1) Data atribuirii contractului 3/3/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
KXL S.R.L.
Adresa postala: Str. Mr. Av. Niculae Capsa nr. 6, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 012091, Romania, Tel.021 2245282, Email: [email protected], [email protected], Fax: 021 2245282
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 136000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 126961.03 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 5061 Denumirea: Studiu Fezabilitate cartier Cornisei, strada Cornisei -Spital (zona blocurilor turn)
V.1) Data atribuirii contractului 3/3/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
KXL S.R.L.
Adresa postala: Str. Mr. Av. Niculae Capsa nr. 6, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 012091, Romania, Tel.021 2245282, Email: offic[email protected], [email protected], Fax: 021 2245282
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 54000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 53948.53 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 5064 Denumirea: Studiu Fezabilitate cartier Unirii - strada Libertatii-strada Crisan
V.1) Data atribuirii contractului 3/3/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
KXL S.R.L.
Adresa postala: Str. Mr. Av. Niculae Capsa nr. 6, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 012091, Romania, Tel.021 2245282, Email: [email protected], [email protected], Fax: 021 2245282
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 101000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 96897.06 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Nu se accepta oferte alternative.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Fax: 021/310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul APL Juridic
Adresa postala: strada M. Kogalniceanu, nr.1 , Localitatea: Slatina, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230080, Romania, Tel.0249/439.377, Fax: 0249/439.336
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.04.2008 12:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer