Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Intocmirea Documentatiei necesara pentru formularea solicitarii de revizuire a autorizatiei integrate de mediu pentru CET Timisoara Sud


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
17.100 RON

Castigatorul Licitatiei: FILIALA INSTITUTUL DE CERCETARI SI MODERNIZARI ENERGETICE ICEMENERG S.A. BUCURESTI
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 107328/17.05.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA TIMISOARA
Adresa postala:  STR. EPISCOP JOSEPH LONOVICI NR 4, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300092, Romania, Punct(e) de contact:  DANIELA IVAN, Tel. 0256308350, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0256430631
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Intocmirea Documentatiei necesara pentru formularea solicitarii de revizuire a autorizatiei integrate de mediu pentru CET Timisoara Sud
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor si a apelor uzate; salubrizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Sediul prestatorului si CET Sud
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul serviciului este revizuirea autorizatiei integrate de mediu pentru amplasamentul CET Timisoara Sud
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90711000-4 - Evaluare a impactului asupra mediului, alta decat cea pentru constructii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
17, 100RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 02/270 Denumirea: Intocmirea documentatiei necesara pentru formularea solicitarii de revizuire a autorizatiei integrat
V.1) Data atribuirii contractului 4/20/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FILIALA INSTITUTUL DE CERCETARI SI MODERNIZARI ENERGETICE ICEMENERG S.A. BUCURESTI
Adresa postala:  B-dul Energeticienilor nr.8, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  032092, Romania, Tel. 3464741, Email:  [email protected];[email protected];[email protected], Fax:  3465310
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 17100.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Timis
Adresa postala:  P-ta Tepes Voda nr.2, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  305300, Romania, Tel. 0256-498044, Fax:  0256-200040
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment juridic SC Compania Locala de Termoficare COLTERM SA
Adresa postala:  str. Episcop Joseph Lonovici nr.4, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300092, Romania, Tel. 0256-308348
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.05.2011 13:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer