Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Intocmirea documentatiilor de cadastru in regim de Carte Funciara Centrala, necesare intabularii terenurilor apartinand domeniului public al statului, aflat in administrarea MT si concesionate catre CNCF CFR SA, aflate pe raza unitatilor teritori


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
566.199 RON

Castigatorul Licitatiei: KOMORA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 59922/11.11.2008
Informatii anunt de participare asociat 47456
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: bogdan gangura, Tel.0721397777, Email: [email protected], Fax: 021/3192433, Adresa internet (URL): www.cfr.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Intocmirea documentatiilor de cadastru in regim de Carte Funciara Centrala, necesare intabularii terenurilor apartinand domeniului public al statului, aflat in administrarea MT si concesionate catre CNCF CFR SA, aflate pe raza unitatilor teritorial administrative si intabularea in cartile funciare locale, aferente obiectului de reabilitare a caii ferate Brasov Simeria, componenta a Coridorului IV Pan European, ptr circ. trenurilor cu viteze maxime de 160 km/h.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: la sediul ofertantului
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Intocmirea documentatiilor de cadastru in regim de Carte Funciara Centrala, necesare intabularii terenurilor apartinand domeniului public al statului, aflat in administrarea MT si concesionate catre CNCF CFR SA, aflate pe raza unitatilor teritorial administrative si intabularea in cartile funciare locale, aferente obiectului de reabilitare a caii ferate Brasov Simeria, componenta a Coridorului IV Pan European, ptr circ. trenurilor cu viteze maxime de 160 km/h.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71354300-7 - Servicii de cadastru (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
566, 198.6RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertei
70%
Descriere:
2.
durata de executie
30%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 65 Denumirea: Intocmirea docum.cadastru in regim de Carte Funciara, nec.intabularii trons.Sighisoar-Coslariu
V.1) Data atribuirii contractului 11/10/2008
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
KOMORA S.R.L.
Adresa postala: STR. STEJARULUI, BL. D8, SC. 1, AP. 1, Localitatea: Calarasi, Cod postal: 910129, Romania, Tel.0242324526, Email: [email protected], Fax: 0242324526, Adresa internet (URL): www.komora.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 242165.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 66 Denumirea: Intocmirea docum.cadastru in regim de Carte Funciara, nec.intabularii trons.Brasov-Sighisoara
V.1) Data atribuirii contractului 11/10/2008
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
KOMORA S.R.L.
Adresa postala: STR. STEJARULUI, BL. D8, SC. 1, AP. 1, Localitatea: Calarasi, Cod postal: 910129, Romania, Tel.0242324526, Email: [email protected], Fax: 0242324526, Adresa internet (URL): www.komora.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 324033.60 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bucureti
Adresa postala: Splaiul Independenteinr.5, sector 5, cod postal 050091, Tel. 021/319.51.80, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021/3195180
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul Nationalde Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleus nr. 6, sector 3, cod postal 030084, tel. 021/310.46.41, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNCF CFR SA-Directia Asistenta Juridica
Adresa postala: Bdul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti, cod postal 010873, tel. 021/315.11.17, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021/3151117
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.11.2008 11:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer