Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Intocmirea documentatiilor de cadastru necesare efectuarii exproprierilor pe tronsonul de cale ferata Valcele Ramnicu Valcea


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
200.000 RON

Castigatorul Licitatiei: CORNEL & CORNEL TOPOEXIM S.R.L
Anunt de atribuire numarul 67754/02.01.2009
Informatii anunt de participare asociat 51830
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Nicolae Vlad, Tel.021/3192433, Email: [email protected], Fax: 021/3192433, Adresa internet (URL): www.cfr.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Intocmirea documentatiilor de cadastru necesare efectuarii exproprierilor petronsonul de cale ferata Valcele Ramnicu Valcea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: zonacaiiferateaferentatronsonuluidecaleferataValcele Ramnicu Valcea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Intocmirea documentatiilor de cadastru necesare efectuarii exproprierilor, inclusiv dezmembrarea suprafetelor de expropriat si obtinerea numerelor cadastrale petronsonul de cale ferata Valcele Ramnicu Valcea aferente obiectivului Linie noua de cale ferataValcele Ramnicu Valcea.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71354300-7 - Servicii de cadastru (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
200, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertei
70%
Descriere:
2.
durata de executie
30%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt periodic de intentie
Numarul anuntului in JO: 2008/S132-176324din10.07.2008
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 107 Denumirea: Intocmirea documentatiilor de cadastru necesare efectuarii exproprierilor, inclusiv dezmembrarea sup
V.1) Data atribuirii contractului 12/29/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CORNEL & CORNEL TOPOEXIM S.R.L
Adresa postala: STRADA CEAIKOVSKI NR 9 AP 16 SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020261, Romania, Tel.0212204002, Email: [email protected], Fax: 0212204002, Adresa internet (URL): www.topoexim.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 200000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 200000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independenteinr.5, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021/319.51.80, Email: [email protected], Fax: 021/319.51.83
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021/310.46.42
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNCF "CFR" SA-Directia Asistenta Juridica
Adresa postala: Bdul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021/315.11.17
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
31.12.2008 11:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer