Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Intocmirea documentatiilor de cadastru necesare intabularii terenurilor apartinand domeniului public al statului, aflate in administrarea MT si concesionate catre CNCF"CFR"SA situate pe raza SCREIR CF Craiova, rezultate din diferenta dintre suprafata dete


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.610 RON

Castigatorul Licitatiei: KOMORA S.R.L.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 143755/21.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Gherghina Tudor, Tel. +40 213192433, Email: [email protected], Fax: +40 213192433, Adresa internet (URL): www.cfr.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Intocmirea documentatiilor de cadastru necesare intabularii terenurilor apartinand domeniului public al statului, aflate in administrarea MT si concesionate catre CNCF"CFR"SA situate pe raza SCREIR CF Craiova, rezultate din diferenta dintre suprafata determinata grafic pentru care lucrarile de cadastru au fost contractate si executate si suprafata rezultata efectiv din masuratori, aferente urmatoarelor entitati feroviare: st. CF Banu Maracine, interstatia CF Banu Maracine-Craiova, Racord CF Jiu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Sucursala CREIR CF Craiova
Codul NUTS: RO41 - Sud-Vest Oltenia
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Intocmirea documentatiilor de cadastru necesare pentru obtinerea numarului cadastral si inscrierea terenurilor in cartile funciare locale in conformitate cu Legea nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare cu modificarile si completarile ulterioare, pentru terenurile apartinand domeniului public al statului aflate in administrarea MTI si concesionate catre CNCF"CFR"SA, situate pe raya SCREIR CF Craiova
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71354300-7 - Servicii de cadastru (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 610RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
Referinte cu privire la procedura initiala: 110411
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 13 Denumirea: Act aditional nr. 13 la contractul nr. 872/17.12.2010
V.1) Data atribuirii contractului 20.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
KOMORA S.R.L.
Adresa postala: STR. STEJARULUI, BL. D8, SC. 1, AP. 1, Localitatea: Calarasi, Cod postal: 910129, Romania, Tel. 0242324526, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0242324526, Adresa internet (URL): www.komora.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4610.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4610.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Valoarea serviciului pentru intabularea suprafetelor reyultate din diferenta dintre suprafetele estimate determinate grafic pentru care lucrarile de cadastru au fost contractate si suprafetele reyultate efectiv din masuratorile la teren este de 4610 lei fara TVA. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului platibil prestatorului se modifica de la 28305.40 lei fara TVA la 32915.40 lei fara TVA.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Dolj
Adresa postala: strada Brestei nr. 12, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200420, Romania, Tel. +40 251418612, Email: [email protected], Fax: +40 251419851
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei Centrul Regional EIR CF Craiova
Adresa postala: B-dul Decebal nr. 1, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200646, Romania, Tel. +40 351403214, Fax: +40 351403214
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.01.2014 15:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer