Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Intocmirea studiului de fezabilitate, inclusiv a analizei socio-economice, a proiectului tehnic si detaliilor de executie in cadrul proiectului finantat prin programul multianual Asistenta tehnica pentru sprijinirea Autoritatilor publice Locale in


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
87.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SC TOPCAD CONSTRUCT SRL
Anunt de atribuire numarul 45532/17.06.2008
Informatii anunt de participare asociat 34266
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN OLT
Adresa postala: B.dul A.I. CUZA nr. 14, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230025, Romania, Punct(e) de contact: SIMILICA BALDIN, Tel.0249431080, Email: cjol[email protected], Fax: 0249431122, Adresa internet (URL): www.cjolt.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Intocmirea studiului de fezabilitate, inclusiv a analizei socio-economice, a proiectului tehnic si detaliilor de executie in cadrul proiectului finantat prin programul multianual Asistenta tehnica pentru sprijinirea Autoritatilor publice Locale in pregatirea tehnica a proiectelor de investitii publice, finantate din Programul Operational Regional 2007-2013 pentru proiectul Modernizarea Centrului de Ingrijire si Asistenta Slatina
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Centrul de Ingrijire si Asistenta Slatina
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Intocmirea studiului de fezabilitate, inclusiv a analizei socio-economice, a proiectului tehnic si detaliilor de executie in cadrul proiectului finantat prin programul multianual Asistenta tehnica pentru sprijinirea Autoritatilor publice Locale in pregatirea tehnica a proiectelor de investitii publice, finantate din Programul Operational Regional 2007-2013 pentru proiectul Modernizarea Centrului de Ingrijire si Asistenta Slatina
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74200000-1 - Servicii de arhitectura, de inginerie, de constructii si servicii conexe de consultanta tehnica (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
87, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 46 Denumirea: Intocmirea studiului de fezabilitate, inclusiv a analizei socio-economice, a proiectului tehnic si de
V.1) Data atribuirii contractului 5/14/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TOPCAD CONSTRUCT SRL
Adresa postala: STR. N. TITULESCU NR. 2, Localitatea: SLATINA, Cod postal: 230025, Romania, Tel.0249434313
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 107495.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 87000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CNSC
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 0300084, Romania, Tel.0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL
Adresa postala: STR. N.TITULESCU NR.2, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: 200325, Romania, Tel.0251415750
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC DIN CADRUL C.J. OLT
Adresa postala: B-DUL A.I.CUZA NR.14, Localitatea: SLATINA, Cod postal: 230025, Romania, Tel.0249431080, Fax: 0249431122
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.06.2008 15:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer