Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Intre?inere si reparatii curente drumuri in municipiul Arad, lotul II


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
806.452 RON

Castigatorul Licitatiei: PETROCOM SM SRL
Anunt de atribuire numarul 146270/18.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141919
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL ARAD
Adresa postala: B-DUL REVOLUTIEI NR. 75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Punct(e) de contact: LUCIAN HATEGAN, Tel. +40 257281850-289, In atentia: Tigan Gheorghe, Email: [email protected], Fax: +40 257284744, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Intre?inere si reparatii curente drumuri in municipiul Arad, lotul II
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul ARAD ? strazile cuprinse in lotul II
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de intre?inere si repara?ii curente drumuri in municipiul Arad, lot II , Oferta se va depune a?a cum este prezentata la punctul IV.4.2.Cantitatile descrise mai jos reprezinta suprafe?ele estimate cu ajutorul caruia se poate calcula valoarea estimata a primului contract de lucrari.Lucrari de asternere anrobat bituminos ? 800mp;Lucrari de asternere covoare asfaltice -800mp; Lucrari de plombari cu decapare mecanica-800 mp;Lucrari de plombari cu decapare manuala -100mp;Lucrari de plombari prin stropiri succesive ? 650to;Tratamente bituminoase simple-300 mp;Tratamente bituminoase superioare(slamuri)-300mp;Reparatii trotuare cu imbracaminti bituminoase ? 150mp;Reparatii trotuare prin pavare cu pavaj prefabricat din beton-300 mp;Lucrari de refacere a structurii rutiere- 800mp;Lucrari de plombari cu mixtura stocabila-500mp; Lucrari la retelele edilitare, Semnalizare si pilotii de dirijare a circulatiei rutiere 100 buc; Plombari cu piatra si a?ternerea materialuluifrezat 500 mp Cheltuieli diverse si neprevazute - nu este cazul pentru acest tip de lucrari
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233141-9 - Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)
45233142-6-Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
806, 451.61RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 70819 Denumirea: Intretinere si reparatii curente drumuri in municipiul Arad, lotul II
V.1) Data atribuirii contractului 11.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PETROCOM SM SRL
Adresa postala: SATU MARE, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440039, Romania, Tel. 0261715111, Email: [email protected], Fax: 0261715111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 806451.61 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 806451.61 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
in cazul in careexista mai multe oferte cu preturi egale clasate pe locul I, departajarea lor se face in urma depunerii a unei noi ofertede pret
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL ARAD, SECTIA COMERCIALA
Adresa postala: B-DUL VASILE MILEA NR. 2-4, Localitatea: ARAD, Cod postal: 310131, Romania, Tel. +40 257251700
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Arad, Serviciul Juridic Contencios
Adresa postala: B-dul Revolutiei, nr. 75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Tel. +40 257281850-134, Fax: +40 257284744, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.11.2013 15:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer