Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - intretinere , service , reparare , reabilitare /modernizare si dezvoltare a echipamentelor de semaforizare si dirijare a traficului din Municipiul Brasov


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
209.677 RON

Castigatorul Licitatiei: UTI GRUP SA
Anunt de atribuire numarul 144199/10.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BRASOV
Adresa postala: BD. EROILOR NR.8, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500007, Romania, Punct(e) de contact: GABRIELA VLAD, Tel. +40 268416550/128/124, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 268473001, Adresa internet (URL): http: //www.brasovcity.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
intretinere , service , reparare , reabilitare /modernizare si dezvoltare a echipamentelor de semaforizare si dirijare a traficului din Municipiul Brasov
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Municipiul brasov
Codul NUTS: RO122 - Brasov
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
intretinere , service , reparare , reabilitare /modernizare si dezvoltare a echipamentelor de semaforizare si dirijare a traficului din Municipiul Brasov pentru primele 3 luni ale anului 2014 , in temeiul negocierii fara publicare a anunui anunt . Temei legal art.122 litera j .s-a transmis adresa la Ministerul Finantelor -UCVAP , adresa numar 4213/16.01.2014, Serviciile sunt categoria 1 -servicii de intretinere si reparare.anuntul de participare la care este conexat prezentul este 137876/2012.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50232200-2 - Servicii de intretinere a semafoarelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
209, 677.41RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 25 Denumirea: serv de intretinere , service , reparare , reabilitare , modernizare a echipamentelor de semaforizar
V.1) Data atribuirii contractului 05.02.2014
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
UTI GRUP SA
Adresa postala: Str. Cernauti nr. 27C, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022183, Romania, Tel. +40 212010456, Email: [email protected], Fax: +40 213187584, Adresa internet (URL): www.uti.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 209677.41 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 209677.41 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.02.2014 13:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer