Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Intretinere curenta a drumurilor judetene pe timp de iarna 2013-2014


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
7.048.141 RON

Castigatorul Licitatiei: SC CONI SRL
Anunt de atribuire numarul 146494/31.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 143178
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA
Adresa postala: b-dul Republicii, nr 2-4, et.4, camera 424, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100066, Romania, Punct(e) de contact: BRATOSIN GHEORGHE, Tel. +40 244514545, Email: [email protected], Fax: +40 244511611, Adresa internet (URL): www.cjph.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Administratie publica locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Intretinere curenta a drumurilor judetene pe timp de iarna 2013-2014
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Drumuri judetene din Judetul Prahova impartite in 8 sectoare conform loturilor din prezentul anunt.
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Intretinere curenta a drumurilor judetene pe timp de iarna 2013-2014 pentru urmatoarele sectoare de drumuri judetene - Valoare estimata totala ( pentru 8 loturi ) fara TVA :12.406.295 lei-SECTOR I - cuprins intre: DN 72 si DJ 101D - DN1 - DJ 100 B (Balta Doamnei) ?102, 535KM;
- valoare estimate 2.046.734 lei fara TVA .-SECTOR II - cuprins intre: DJ 101D - DN1 - DJ 100 B ( Balta Doamnei ) si Bucov - AlbestiPaleologu - DN1D - limita judetului Ialomita- 111, 111 KM; valoare estimate 2.026.795 lei fara TVA.SECTOR III - cuprins intre: Albesti Paleologu - DN1D - limita judetului Ialomita siAlbestiPaleologu - DN1B - limita judetului Buzau ? 89, 935 KM;Valoare estimate 1.104.119 lei fara TVA ;SECTOR IV - cuprins intre: Albesti Paleologu - DN1B - limita judetului Buzau si AlbestiPaleologu - DJ 102C - DJ 234 - Salcia - val estimata 1.617.663lei fara TVA-SECTOR V - cuprins intre: Albesti Paleologu - DJ 102C - DJ 234 - Salciasi Albesti Paleologu- Bucov- DN1A - Maneciu ? 159, 658 KM;Valoare estimate 1.666.236 lei fara TVA-SECTOR VI - cuprins intre: Bucov-DN1A - Maneciusi Blejoi-DJ 102 -DC 133- DC4 ? 98, 764 KM;Valoare estimate 1.051.191 lei fara TVA-SECTOR VII - cuprins intre: Blejoi - DJ 102 - DJ 100D - DC 133-DC4 si DN1(Sinaia-112, 353 KM; Valoare estimate 1.412.290 lei fara TVA-SECTOR VIII - cuprins intre: DN1 ( Sinaia ) si DN 72 limita judetului Dambovita-117, 046 KM: Valoare estimate 1.481.267 lei fara TVA .
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90620000-9 - Servicii de deszapezire (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
7, 048, 141.07RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
-
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S179-309239din14.09.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 21471 Denumirea: Intretinere curenta a drumurilor judetene pe timp de iarna 2013-2014, lot 1
V.1) Data atribuirii contractului 26.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONI SRL
Adresa postala: STRADA PRINCIPALA , NR. 238, Localitatea: MANESTI, Cod postal: 107375, Romania, Tel. 0244531283, Fax: 0244598189
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2046734.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1590025.19 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 21472 Denumirea: INTRETINEREA CURENTA A DRUMURILOR JUDETENE PE TIMP DE IARNA 2013 -2014 DIN PRAHOVA- LOT 2
V.1) Data atribuirii contractului 26.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CAST SRL
Adresa postala: COMUNA BANESTI , JUDETUL PRAHOVA, Localitatea: BANESTI, Cod postal: 107050, Romania, Tel. 0244335614, Fax: 0244335614
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2026795.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1972589.57 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 21473 Denumirea: Intretinere curenta a drumurilor judetene pe timp de iarna 2013-2014, LOT IV
V.1) Data atribuirii contractului 26.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC STAR T&D SRL
Adresa postala: STRADA PODULUI , NR. 42B, JUDETUL PRAHOVA, Localitatea: BLEJOI, Cod postal: 107070, Romania, Tel. 0244410707, Fax: 0244410169
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1617663.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 815291.46 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 22984 Denumirea: INTRETINEREA CURENTA A DRUMURILOR JUDETENE PE TIMP DE IARNA 2013 -2014 DIN PRAHOVA- LOT VI
V.1) Data atribuirii contractului 13.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC STAR T&D SRL
Adresa postala: STRADA PODULUI , NR. 42B, JUDETUL PRAHOVA, Localitatea: BLEJOI, Cod postal: 107070, Romania, Tel. 0244410707, Fax: 0244410169
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1051191.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 590373.13 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
Contract nr: 21474 Denumirea: INTRETINEREA CURENTA A DRUMURILOR JUDETENE PE TIMP DE IARNA 2013 -2014 DIN PRAHOVA- LOT VII
V.1) Data atribuirii contractului 26.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC MATERO AMA SRL
Adresa postala: STRADA IZVOARELOR, FN, JUDETUL PRAHOVA, Localitatea: CAMPINA, Cod postal: 105600, Romania, Tel. 0244351597, Fax: 0244351597
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1412290.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1193002.46 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7
Contract nr: 21475 Denumirea: INTRETINEREA CURENTA A DRUMURILOR JUDETENE PE TIMP DE IARNA 2013 -2014 DIN PRAHOVA- LOT VIII
V.1) Data atribuirii contractului 26.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC MATERO AMA SRL
Adresa postala: STRADA IZVOARELOR, FN, JUDETUL PRAHOVA, Localitatea: CAMPINA, Cod postal: 105600, Romania, Tel. 0244351597, Fax: 0244351597
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1481267.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 886859.26 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
8
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe propuneri financiare prezinta pret egal si sunt clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor in cauza , o noua propunere financiara in plic inchis , caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Acesta avand obligatia refacerii ofertei, conform ultimei oferte financiare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic Contencios
Adresa postala: B-dul Republicii, nr 2-4, Ploiesti, Localitatea: , Cod postal: , Romania, Tel., Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100066, Romania, Tel. +40 244514908, Email: [email protected], Fax: +40 244514449, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.12.2013 12:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer