Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Intretinere curenta pe timp de iarna 2013-2015 DRDP Bucuresti?:Lot B1 SDN Bucuresti Nord,Lot B2 SDN Bucuresti Sud,Lot B3 SDN Alexandria,Lot B4 SDN Pitesti,Lot B5 SDN Targoviste,Lot B6 SDN Ploiesti,Lot B7 SDN Buzau,Lot B8 A1 Bucuresti-Pitesti,Lot B9 A2 Bu


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
59.569.344 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. EURO STRADA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 145209/24.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 143016
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Ileana RADU - Sef Serviciu Licitatii, Tel. +40 212643310/+40 212643312, In atentia: Directia Juridica, Email: [email protected], Fax: +40 213120984, Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Intretinere curenta pe timp de iarna 2013-2015 DRDP Bucuresti?: Lot B1 SDN Bucuresti Nord, Lot B2 SDN Bucuresti Sud, Lot B3 SDN Alexandria, Lot B4 SDN Pitesti, Lot B5 SDN Targoviste, Lot B6 SDN Ploiesti, Lot B7 SDN Buzau, Lot B8 A1 Bucuresti-Pitesti, Lot B9 A2 Bucuresti-Lehliu, Lot B10 A3 Bucuresti-Ploiesti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: D.N.-uri si autostrazi din administrarea D.R.D.P. Bucuresti
Codul NUTS: RO31 - Sud - Muntenia
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?Intretinere curenta pe timp de iarna 2013-2015 DRDP Bucuresti: Lot B1 SDN Bucuresti Nord, Lot B2 SDN Bucuresti Sud, Lot B3 SDN Alexandria , Lot B4 SDN Pitesti, Lot B5 SDN Targoviste, Lot B6 SDN Ploiesti, Lot B7 SDN Buzau, Lot B8 A1-Bucuresti-Pitesti, Lot B9 A2 Bucuresti-Lehliu, Lot B10 A3 Bucuresti-Ploiesti?
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90620000-9 - Servicii de deszapezire (Rev.2)
44113910-7-Materiale de intretinere rutiera de iarna (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
59, 569, 344RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S145-254063din30.07.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 92/78162 Denumirea: Acord-cadru intretinere iarna 2013-2015 DN si autostrazi DRDP Bucuresti-lot B8-A1 Bucuresti-Pitesti
V.1) Data atribuirii contractului 15.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. EURO STRADA S.R.L.
Adresa postala: str. Calea Bucuresti, nr. 5, bl. 41, sc. B, ap. 4, Brasov, jud. Brasov, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500326, Romania, Tel. +40 268312102, Fax: +40 268312102
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 16218555.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14131489.76 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
8
Contract nr: 92/77609 Denumirea: Acord-cadru intretinere iarna 2013-2015 DN si autostrazi DRDP Bucuresti-lot B5-SDN Targoviste
V.1) Data atribuirii contractului 15.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SOCIETATEA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI S.A.
Adresa postala: str. Horia Macelariu, nr. 59, et. 9, ap. 902, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013934, Romania, Tel. +40 311071468, Fax: +40 311071678
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 10773647.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7856293.74 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 92/77501 Denumirea: Acord-cadru intretinere iarna 2013-2015 DN si autostrazi DRDP Bucuresti-lot B3-SDN Alexandria
V.1) Data atribuirii contractului 14.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. TEL DRUM S.A.
Adresa postala: str. Libertatii, nr. 458 bis, Alexandria, jud. Teleorman, Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140102, Romania, Tel. +40 247316976, Fax: +40 247316977
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 15428289.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 15286710.07 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 92/77342 Denumirea: Acord-cadru intretinere iarna 2013-2015 DN si autostrazi DRDP Bucuresti-lot B4-SDN Pitesti
V.1) Data atribuirii contractului 13.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. SIMARC S.A.
Adresa postala: str. Negru Voda, nr. 30, Pitesti, jud. Arges, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110069, Romania, Tel. +40 348807991, Fax: +40 348807991
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 10556525.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6853842.35 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 92/75399 Denumirea: Acord-cadru intretinere iarna 2013-2015 DN si autostrazi DRDP Bucuresti-lot B7-SDN Buzau
V.1) Data atribuirii contractului 07.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea S.C. MECAN CONSTRUCT S.A. (lider) - S.C. VIA CARPATIA CONSULT S.R.L. - S.C. SELINA S.R.L.
Adresa postala: Patarlagele, , jud. Buzau, Localitatea: Patarlagele, Cod postal: 127430, Romania, Tel. +40 2388550539, Fax: +40 2388550539
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 15790090.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 15441008.08 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1) Informatii generale despre ofertant ? Se va completa Formularul nr. 21 din Sectiunea Formulare din Documentatia de atribuire.2) In cazul in care doua sau mai multe propuneri financiara prezinta prĂȘt egal si sunt clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicitia ofertantilor in cauza, o noua propunere financiara in plic inchis (Formularul nr. 18 + anexe), caz in care acordul cadru va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. 3) Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent, pentru fiecare lot, fara TVA, este: Lot B1 SDN Bucuresti Nord ? 9.240.415 lei;Lot B2 SDN Bucuresti Sud? 9.560.900 lei; Lot B3 SDN Alexandria ? 7.714.144 lei; Lot B4 SDN Pitesti ? 6.033.896 lei; Lot B5 SDN Targoviste? 5.372.653 lei; Lot B6 SDN Ploiesti? 10.331.012 lei; Lot B7 SDN Buzau? 7.895.045lei; Lot B8- A1-Bucuresti-Pitesti? 8.109.278 lei; Lot B9-A2 Bucuresti-Lehliu? 5.102.475 lei ; Lot B10-A3 Bucuresti-Ploiesti? 5.653.713 lei
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti
Adresa postala: bd. Unirii, nr. 37, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 214083700, Email: [email protected], Fax: +40 214083600
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania Nationala de Autostarzi si Drumuri Nationale din Romania ? Directia Juridica
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu nr. 38 sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 212643310, Email: [email protected], Fax: +40 213120984
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.12.2013 09:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer