Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Intretinere curenta pe timp de iarna drumuri de interes judetean aflate in administrarea Consiliului Judetean Buzau - zona I (Buzau)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
959.427 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. NIKOST IMPEX S.R.L. Maracineni
Anunt de atribuire numarul 64782/24.11.2008
Informatii anunt de participare asociat 48510
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Buzau
Adresa postala: municipiul Buzau, bd. N Balcescu, nr 48, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120260, Romania, Punct(e) de contact: Catalin Botezatu, Tel.0238/414112, Email: [email protected], Fax: 0238/725507, Adresa internet (URL): http: //www.cjbuzau.ro/
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Intretinere curenta pe timp de iarna drumuri de interes judetean aflate in administrarea Consiliului Judetean Buzau - zona I (Buzau)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Drumuri de interes judetean
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de inlaturare a poleiului si deszapezire
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90620000-9 - Servicii de deszapezire (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
959, 427.27RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 10863 Denumirea: Intretinere curenta pe timp de iarna drumuri de interes judetean aflate in administrarea Consiliului
V.1) Data atribuirii contractului 11/17/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. NIKOST IMPEX S.R.L. Maracineni
Adresa postala: com. Maracineni, judetul Buzau, Localitatea: Buzau, Cod postal: 127325, Romania, Tel.0238/723046, Fax: 0238/711049
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 969225.18 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 959427.27 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Operatorul economic poate formula contestatii in termen de 5 zile de la luarea la cunostinta.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul judetean Buzau - Biroul Achizitii Publice si Investitii
Adresa postala: Bd. N. Balcescu, nr. 48, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120620, Romania, Tel.0238/713010, Email: [email protected], Fax: 0238/725507, Adresa internet (URL): www.cjbuzau.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.11.2008 13:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer