Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Intretinere curenta pe timp de vara a drumurilor nationale 2013 - 2014? ? D.R.D.P. Craiova:Lot 1 Cv - S.D.N. Craiova;Lot 2 Cv - S.D.N. Turnu Severin;Lot 3 Cv - S.D.N. Targu Jiu;Lot 4 Cv - S.D.N. Rimnicu Valcea;Lot 5 Cv - S.D.N. Slatina


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
10.976.007 RON

Castigatorul Licitatiei: SC TELOXIM CON SRL
Anunt de atribuire numarul 141367/17.04.2013
Informatii anunt de participare asociat 135645
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Georgeta BALAN, Tel. +40 22643310, In atentia: Dl. Anghel TANASECU - Sef Departament Achizitii cu Finantare de la Buget, Email: [email protected], Fax: +40 213150126, Adresa internet (URL): www.andnet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Intretinere curenta pe timp de varaa drumurilor nationale 2013 - 2014? ? D.R.D.P. Craiova: Lot 1 Cv- S.D.N. Craiova;Lot 2 Cv- S.D.N. Turnu Severin;Lot 3 Cv- S.D.N. Targu Jiu;Lot 4 Cv- S.D.N. Rimnicu Valcea;Lot 5 Cv- S.D.N. Slatina
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: D.N.-urile din administrarea D.R.D.P. Craiova, S.D.N. Craiova; S.D.N. Turnu Severin;S.D.N. Targu Jiu; S.D.N. Rimnicu Valcea; S.D.N. Slatina
Codul NUTS: RO41 - Sud-Vest Oltenia
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Intretinere curenta pe timp de vara a drumurilor nationale din administrarea D.R.D.P. Craiova
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233139-3 - Lucrari de intretinere a drumurilor nationale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
10, 976, 007.28RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S002-001869din03.01.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 92/23359 Denumirea: Acord cadru Lucrari intretinere curenta vara a dn si autostrazi 2013-2014 DRDP CRAIOVA LOT 1
V.1) Data atribuirii contractului 09.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TELOXIM CON SRL
Adresa postala: Bucuresti, Str. Dambovita nr. 59, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060843, Romania, Tel. +40 372118300, Fax: +40 372118300
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7660730.90 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4752701.60 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 92/23358 Denumirea: Acord cadru Lucrari intretinere curenta vara dn si autostrazi 2013-2014 DRDP CRAIOVA LOT 5
V.1) Data atribuirii contractului 09.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TELOXIM CON SRL
Adresa postala: Bucuresti, Str. Dambovita nr. 59, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060843, Romania, Tel. +40 372118300, Fax: +40 372118300
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 12384758.10 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6223305.68 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI. 3.1) Informatii generale despre ofertant ? Se va completa Formularul nr. 20 din Sectiunea Formulare din Documentatia de atribuireVI. 3.2) In cazul in care doua sau mai multe propuneri financiara prezinta prĂȘt egal si sunt clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicitia ofertantilor in cauza, o noua propunere financiara in plic inchis (Formularul nr. 17 + anexe), caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Ref. la Sect.II.1.4 SI II.3 , ,Durata Acordului cadru" pentru lot 1-3 este 12 luni, lot 4-5 este 24 luni
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - Directia Legislatie, Contecios si Contracte
Adresa postala: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 212643310, Email: [email protected], Fax: +40 213120984
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.04.2013 08:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer