Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Intretinere curenta pe timp de vara a drumurilor nationale 2013 - 2014? ? D.R.D.P. Iasi:Lot 1 Is - S.D.N. Bacau;Lot 2 Is - S.D.N. Barlad;Lot 3 Is - S.D.N. Botosani;Lot 4 Is - S.D.N. Campulung Moldovenesc;Lot 5 Is - S.D.N. Focsani;Lot 6 Is - S.D.N.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
106.899.592 RON

Castigatorul Licitatiei: SC GRAND CONSTRUCT UTILAJE SRL
Anunt de atribuire numarul 141363/20.04.2013
Informatii anunt de participare asociat 135756
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Licitatii - Departamentul Achizitii cu Finantare de la Buget, persoana de contact: Georgeta BALAN, Tel. +40 212643310/+40 212643312, In atentia: d-nului Anghel TANASESCU ? Sef Departament Achizitii cu Finantare de la Buget, Email: [email protected], Fax: +40 213120984, Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Intretinere curenta pe timp de varaa drumurilor nationale 2013 - 2014? ? D.R.D.P. Iasi: Lot 1 Is- S.D.N. Bacau;Lot 2 Is- S.D.N. Barlad;Lot 3 Is- S.D.N. Botosani;Lot 4 Is- S.D.N. Campulung Moldovenesc;Lot 5 Is- S.D.N. Focsani;Lot 6 Is- S.D.N. Galati;Lot 7 Is- S.D.N. Iasi;Lot 8 Is- S.D.N. Piatra Neamt;Lot 9 Is- S.D.N. Suceava
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: D.N.-urile si autostrazile din administrarea D.R.D.P. Iasi
Codul NUTS: RO21 - Nord-Est
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Intretinere curenta pe timp de vara a drumurilor nationale din administrarea D.R.D.P. Iasi
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233139-3 - Lucrari de intretinere a drumurilor nationale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
106, 899, 595.45RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S002-001870din03.01.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 92/22832 Denumirea: Acord cadru Lucrari intretinere curenta vara dn si autostrazi 2013-2014 DRDP IASI LOT 1
V.1) Data atribuirii contractului 09.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC GRAND CONSTRUCT UTILAJE SRL
Adresa postala: Bucuresti, Sector 1, Sos. Gheorghe Ionescu, Sisesti, nr. 256-260, ap 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013824, Romania, Tel. +40 213154058, Fax: +40 213141015
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 12412148.20 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10549705.46 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 92/22777 Denumirea: Acord cadru Lucrari intretinere curenta vara dn si autostrazi 2013-2014 DRDP IASI LOT 2
V.1) Data atribuirii contractului 09.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONBETAS SRL
Adresa postala: Vaslui, Str. Podul Inalt nr. 3, Jud. Vaslui, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730232, Romania, Tel. +40 235360244, Fax: +40 235312605
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 28423675.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 13740957.68 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 92/22847 Denumirea: Acord cadru Lucrari intretinere curenta vara dn si autostrazi 2013-2014 DRDP IASI LOT 3
V.1) Data atribuirii contractului 09.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC VIAROM CONSTRUCT SA
Adresa postala: Bucuresti, Str. Glucozei nr. 37-39, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 023828, Romania, Tel. +40 212420689, Fax: +40 212420690
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 39718000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 25113798.86 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 92/22776 Denumirea: Acodr cadru Lucrari intretinere curenta vara dn si autostrazi 2013-2014 DRDP IASI LOT 4
V.1) Data atribuirii contractului 09.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ASOCIEREA SC SUCT SA SUCEAVA (LIDER)- SC FIBRACIS GRUP SRL SUCEAVA-SC BITUNOVA ROMANIA SRL
Adresa postala: Suceava, Str. Aurel Vlaicu nr. 46, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720092, Romania, Tel. +40 230533531, Fax: +40 230533467
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7014908.76 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5948003.70 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 92/22879 Denumirea: Acord cadru Lucrari intretinere curenta vara dn si autostrazi 2013-2014 DRDP IASI LOT 5
V.1) Data atribuirii contractului 09.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC VEGA '93 SRL GALATI
Adresa postala: Galati, Str. Siderurgistilor nr. 7, bl. PS1B, Tronson 4, Localitatea: Galati, Cod postal: 800364, Romania, Tel. +40 236473105, Fax: +40 236473087
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 9358534.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6394421.05 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 645608.25
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Lucrari de colmatare rosturi si fisuri - procent de 10%.
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 92/22880 Denumirea: Acord cadru Lucrari intretinere curenta vara dn si autostrazi 2013-2014 DRDP IASI LOT 6
V.1) Data atribuirii contractului 09.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC VEGA '93 SRL GALATI
Adresa postala: Galati, Str. Siderurgistilor nr. 7, bl. PS1B, Tronson 4, Localitatea: Galati, Cod postal: 800364, Romania, Tel. +40 236473105, Fax: +40 236473087
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 28885741.70 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 23277380.52 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 90000.00
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Lucrari de colmatare rusturi si fisuri - procent de 0.39%.
V.6) Lista de Loturi
6
Contract nr: 92/22945 Denumirea: Acord cadru Lucrari intretinere curenta vara dn si autostrazi 2013-2014 DRDP IASI LOT 7
V.1) Data atribuirii contractului 09.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONSTRUCTII FEROVIARE SA IASI
Adresa postala: Bucuresti, Str. Opanez nr. 3A, et. 3, ap./cam. 66, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 023772, Romania, Tel. +40 232221969, Fax: +40 232221727
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 23230220.70 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 12028345.99 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7
Contract nr: 92/22944 Denumirea: Acord cadru Lucrari intretinere curenta vara dn si autostrazi 2013-2014 DRDP IASI LOT 8
V.1) Data atribuirii contractului 09.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONSTRUCTII FEROVIARE SA IASI
Adresa postala: Bucuresti, Str. Opanez nr. 3A, et. 3, ap./cam. 66, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 023772, Romania, Tel. +40 232221969, Fax: +40 232221727
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 19487763.50 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9846982.19 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
8
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1) Informatii generale despre ofertant ? Se va completa Formularul nr. 20 din Sectiunea Formulare din Documentatia de atribuire.2) In cazul in care doua sau mai multe propuneri financiara prezinta prĂȘt egal si sunt clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicitia ofertantilor in cauza, o noua propunere financiara in plic inchis (Formularul nr. 17 + anexe), caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.04.2013 09:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer