Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Intretinere parcuri, scuaruri, spatii verzi si sisteme de irigare situate pe domeniul public al Municipiului Timisoara


Anunt de participare numarul 141774/02.02.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Timisoara
Adresa postala: Bv. C.D.Loga nr.1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300030, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 256408453, In atentia: Petricescu Calin, Email: [email protected], Fax: +40 256408477, Adresa internet (URL): www.primariatm.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Intretinere parcuri, scuaruri, spatii verzi si sisteme de irigare situate pe domeniul public al Municipiului Timisoara
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Parcuri, scuaruri, spatii verzi si siteme de irigare situate pe domeniul public al Municipiului Timisoara
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 31, 500, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se va incheia cate un contract subsecvent odata la aproximativ 6 luni. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: Lot 1 - 6.000.000 lei fara TVA; Lot 2 - 3.250.000 lei fara TVA; Lot 3 - 3.250.000 lei fara TVA; Lot 4 - 3.250.000 lei fara TVA
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Intretinerea parcurilor, scuarurilor, a spatiilor verzi si a sistemelor de irigare situate pe domeniul public al Municipiului Timisoara: - Lot 1: Zona centrala;
- Lot 2: Zona I;
- Lot 3: Zona II;
- Lot 4: Zona III
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
77310000-6 - Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot 1 - ZONA CENTRALA: Estimari ale cantitatilor minime si maxime, a serviciilor ce se vor presta pe durata acordului-cadru: -cant. min.: alei=103.922, 17 mp;peluza=999.458, 50 mp;arbori=15.324 buc;arbusti=13.173 buc;gard viu=20.207 ml;banci=729 buc;cosuri=372 buc;amfore=10 buc;pergole=32 buc;pavilion=4 buc;plante perene=219 buc;flori=3.120 mp;trandafiri=35.000 buc;sistem de irigare=10 buc.-cant. max.: alei=500.000 mp;peluza=4.000.000 mp;arbori=120.000 buc;arbusti=60.000 buc;gard viu=80.000 ml;banci=2.900 buc;cosuri=1.500 buc;amfore=40 buc;pergole=100 buc;pavilion=16 buc;plante perene=1.000 buc;flori=9.000 mp;trandafiri=140.000 buc;sistem de irigare=40 buc.Estimari ale cantitatilor minime si maxime, a serviciilor ce se vor presta pe durata unui contract subsecvent: -cant. min.: alei=103.922, 17 mp;peluza=999.458, 50 mp;arbori=15.324 buc;arbusti=13.173 buc;gard viu=20.207 ml;banci=729 buc;cosuri=372 buc;amfore=10 buc;pergole=32 buc;pavilion=4 buc;plante perene=219 buc;flori=3.120 mp;trandafiri=35.000 buc;sistem de irigare=10 buc.-cant. max.: alei=250.000 mp;peluza=2.000.000 mp;arbori=60.000 buc;arbusti=30.000 buc;gard viu=40.000 ml;banci=1.450 buc;cosuri=750 buc;amfore=20 buc;pergole=500 buc;pavilion=8 buc;plante perene=500 buc;flori=4.500 mp;trandafiri=70.000 buc;sistem de irigare=20 buc.Lor 2 - ZONA I: Estimari ale cantitatilor minime si maxime, a serviciilor ce se vor presta pe durata acordului-cadru: -cant. min.: alei=6.386 mp;peluza=893.966 mp;arbori=744 buc;arbusti=6.360 buc;gard viu=265 ml;banci=209 buc;cosuri=200 buc;mese=6 buc;pergole=2 buc;fantani=9 buc; perene=99 buc;trandafiri=1.102 buc;sistem de irigare=5 buc.-cant. max.: alei=40.000 mp;peluza=4.000.000 mp;arbori=4.000 buc;arbusti=65.000 buc;gard viu=1.000 ml;banci=800 buc;cosuri=800 buc; mese=30 buc;pergole=10 buc; fantani=40 buc;perene=400 buc;trandafiri=4.000 buc;sistem de irigar =20 buc.Estimari ale cantitatilor minime si maxime, a serviciilor ce se vor presta pe durata unui contract subsecvent: -cant. min.: alei=6.386 mp;peluza=893.966 mp;arbori=744 buc;arbusti=6.360 buc;gard viu=265 ml;banci=209 buc;cosuri=200 buc;mese=6 buc;pergole=2 buc;fantani=9 buc;perene=99 buc;trandafiri=1.102 buc;sistem de irigare=5 buc.-cant. max.: alei=20.000 mp;peluza=2.000.000 mp;arbori=2.000 buc;arbusti=32.000 buc;gard viu=500 ml;banci=400 buc;cosuri=400 buc;mese=15 buc;pergole=5 buc;fantani=20 buc;perene=200 buc;trandafiri=2.000 buc;sistem de irigare=10 buc.Lot 3 - ZONA II: Estimari ale cantitatilor minime si maxime, a serviciilor ce se vor presta pe durata acordului-cadru: -cant. min.: alei=17.733 mp;peluza=1.082.817 mp;arbori=5.730 buc;arbusti=16.463 buc;gard viu=736 ml;banci=356 buc;cosuri=288 buc;pergole=16 buc;pavilion=1 buc;plante perene=12.999 buc;liane=27 mp;trandafiri=1.032 buc;teatru=1 buc;mese=5 buc.-cant. max.: alei=40.000 mp;peluza=4.000.000 mp;arbori=20.000 buc;arbusti=60.000 buc;gard viu=2.000 ml;banci=1.000 buc;cosuri=800 buc;pergole=80 buc;pavilion=10 buc;plante perene=40.000 buc;liane=100 mp;trandafiri=3.000 buc;teatru=4 buc;mese=15 buc.Estimari ale cantitatilor minime si maxime, a serviciilor ce se vor presta pe durata unui contract subsecvent: -cant. min.: alei=17.733 mp;peluza=1.082.817 mp;arbori=5.730 buc;arbusti=16.463 buc;gard viu=736 ml;banci=356 buc;cosuri=288 buc;pergole=16 buc;pavilion=1 buc;plante perene=12.999 buc;liane=27 mp;trandafiri=1.032 buc;teatru=1 buc;mese=5 buc.-cant. max.: alei=20.000 mp;peluza=2.000.000 mp;arbori=10.000 buc;arbusti=30.000 buc;gard viu=1.000 ml;banci=500 buc;cosuri=400 buc;pergole=40 buc;pavilion=5 buc; plante perene=20.000 buc;liane=50 mp;trandafiri=1.500 buc;teatru=2 buc;mese=8 buc.Lot 4 - ZONA III: Estimari ale cantitatilor minime si maxime, a serviciilor ce se vor presta pe durata acordului-cadru: -cant. min.: alei=4.480 mp;peluza=797.350 mp;arbori=410 buc;arbusti=35.031 buc;gard viu=366 ml;banci=105 buc;cosuri=68 buc;pergole=14 buc;pavilion=1 buc;plante perene=4.781 buc;liane=19 mp;trandafiri=667 buc;teatru=1 buc;sist. irigare=4 buc.-cant. max.: alei=16.000 mp;peluza=2.400.000 mp;arbori=1.200 buc;arbusti=100.000 buc;gard viu=1.000 ml;banci=300 buc;cosuri=200 buc;pergole=60 buc;pavilion=10 buc;plante perene=15.000 buc;liane=100 mp;trandafiri=3.000 buc;teatru=4 buc;sist. irigare=16 buc.Estimari ale cantitatilor minime si maxime, a serviciilor ce se vor presta pe durata unui contract subsecvent: -cant. min.: alei=4.480 mp;peluza=797.350 mp;arbori=410 buc;arbusti=35.031 buc;gard viu=366 ml;banci=105 buc;cosuri=68 buc;pergole=14 buc;pavilion=1 buc;plante perene=4.781 buc;liane=19 mp;trandafiri=667 buc;teatru=1 buc;sist. irigare=4 buc.-cant. max.: alei=8.000 mp;peluza=1.200.000 mp;arbori=600 buc;arbusti=50.000 buc;gard viu=500 ml;banci=150 buc;cosuri=100 buc;pergole=30 buc;pavilion=5 buc;plante perene=7.500 buc;liane=50 mp;trandafiri=1.500 buc;teatru=2 buc;sist. irigare=8 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 31, 500, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
In cuantum de 240.000 lei pt. Lotul 1, 130.000 lei pt. Lotul 2, 130.000 lei pt. Lotul 3, 130.000 lei pt. Lotul 4; perioada de valabilitate - 120 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Forma de constituire a garantiei de participare: virament bancar in contul RO12TREZ6215006XXX000334 deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara, Beneficiar: Municipiul Timisoara, cod fiscal RO14756536 - se prezinta O.P. confirmat de banca emitenta - copia documentului sau instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari (Formularul 11 ? Instrument/Scrisoare de garantie de participare), care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada de valabilitate prevazuta mai sus. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat sau neconditionat conform prevederilor art. 86 aliniat (3) din HG 925/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Garantia de participare poate fi depusa si in euro, caz in care se va utiliza cursul stabilit de B.N.R. cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. In cazul in care ofertantul este IMM, acesta poate beneficia de prevederile Legii nr. 346/2004 referitoare la reducerea cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de cifra de afaceri, garantia de participare si garantia de buna executie, situatie in care acesta va depune toate actele legale care sa ateste calitatea de IMM. In situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMM-urilor, asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica prevederile art.16, alin.(2), din Legea 346/2004. 5% din valoarea contractului subsecvent fara TVA (2, 5%conform art.16 alin.(2) din Legea 346/2004 privind incadrarea in IMM). Modul de constituire a garantiei de buna executie conform art.90 din HG 925/2006 cu ultimele modificari si completari, este sub forma: unui instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat sau neconditionat conform prevederilor cu art.86 aliniat (3) din HG 925/2006 cu toate completarile si modificarile ulterioare; Sau retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale - in acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct in conformitate cu prevederile art. 90 alin (3)din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG 34/2006 completata in conformitate cu Formularul 12A ? semnata si stampilata de ofertant. Documentul va fi prezentat si de tertul sustinator, daca este cazul;2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006 completata in conformitate cu Formularul 12B ? semnata si stampilata de ofertant. Documentul va fi prezentat si de tertul sustinator (Formular 12BS - numai pt. sit. prevazute la art.181, lit.a), lit.c^1) si lit.d), daca este cazul;3.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr.314/2010, completat in conformitate cu Formular 20;4.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69¹ din OUG 34/2006 completata in conformitate cu Formularul 12D?semnata si stampilata de ofertant. Documentul va fi prezentat atat de subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul.Persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante: Primar: Nicolae Robu, Viceprimar: Dan Aurel DiaconuDirector Directia Economica: Smaranda HaracicuConsilieri locali: Bogdan Ciprian, Boglut Dorel, Boncea George?Flavius, Caprea Vasile, Ciuhandu Ovidiu, Dimeca Radu Dragos, Barsasteanu Florica, Nistor Pavel, Herzog Bogdan Radu, Jichici Ciprian-Corneliu, Jumanca Romanita?Adina?Delia, Mosiu Simion, Olteanu Ramona-Isabela, Orza Adrian Romita, Petrisor Andrei?Romulus, Purceld Octavian Mircea, Ruset Vasile, Sandu Constantin?Stefan, Saracan Maria, Simonis Alfred?Robert, Stoia Traian Constantin Taropa Lucian, Tirziu Adelina-Larissa, Toanca Radu-Daniel, Vesa Vasile-Teodor, Wolf Elena; site: www.primariatm.ro.Persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Titulari ? Presedinte: Diaconu Dan, Membrii: Adrian Bere Semeredi, Sorin Dragoi, Petricescu Calin, Teodora Olimpia Gentimir; Rezerve ? Presedinte: Martin Staia, Membrii: Diana Mihaela-Nica, Cristina-Elena Craciun, Corina Radu, Cosmin Silaghi.5.Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre bugetul de stat si catre bugetul local: a)Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat al statului din care sa reiasa lipsa obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele?in original/copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul?- semnata si stampilata de ofertant; b)Certificat privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local din care sa reiasa lipsa obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele ? in original/copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul?-semnata si stampilata de ofertant;Nota: - Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni, conform prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.- Cerinta se considera indeplinita daca operatorul prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu.In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la punctele a) si b), ofertantul va prezenta: - o declaratie pe propria raspundere sau o declaratie autentificata data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici, Situatia personala se va demonstra prin prezentarea documentelor solicitate de catre fiecare operator economic semnatar al acordului de asociere, mai putin certificatul de participare cu oferta independenta - Formularul 20, care va fi completat doar de liderul asocierii ca reprezentant legal al acesteia. Toate documentele emise in alta limba vor fi insotite de traducera autorizata in limba romana. 1.Persoane juridice/fizice romanea)Pentru persoane juridice se va prezenta: Certificatul constatator emis de ONRC, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic;Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC ? document in original/copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul? - semnata si stampilata de ofertant;In cazul in care Certificatul constatator emis de ONRC este prezentat in copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, acesta va fi solicitat ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarilor privind rezultatul procedurii, in original/copie legalizata pentruconformitate.b)Pentru persoane fizice (daca este cazul) se va prezenta: Autorizatie de functionare, precum si orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului. Documentul/documentele sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.2.Persoane juridice /fizice straine(daca este cazul)Se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional la organisme legal constituite, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, in traducere autorizata in limba romana.In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici - Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale - se va demonstra prin prezentarea documentelor solicitate de catre fiecare operator economic semnatar al acordului de asociere, pentru partea din contract pe care o realizeaza.Toate documentele emise in alta limba vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.CIFRA DE AFACERI (cerinte identice pentru fiecare lot in parte): Se solicita media cifrei de afaceri globala, care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani, in functie de informatiile si documentele disponibile, in cuantum de minim 6.500.000 lei (Formularul B1). Cerinta privind cifra de afaceri poate fi indeplinita prin cumul, in cazul unei oferte comune. In cazul in care ofertantul este IMM, acesta poate beneficia de prevederile Legii nr.346/2004 referitoare la reducerea cu 50% a valorii cifrei de afaceri, situatie in care acesta va depune toate actele legale care sa ateste calitatea de IMM. In situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMM-urilor, asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se poate aplica art.16, alin.2 din L346/2004. Cursul utilizat pentru conversia leu/euro este cursul valutar mediu anual comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei(www.bnr.ro).
2.Informatii privind sustinerea, daca este cazul: Ofertantii pot fi sustinuti conform art.186 din OUG 34/2006. In acest caz se vor prezenta: angajamentul ferm de sustinere autentificat (Formularul 34), declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.180 din OUG 34/2006 (Formularul 12A), declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181, lit.a), lit.c^1) si lit.d) din OUG 34/2006 (Formular 12BS); declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69¹ din OUG 34/2006 (Formular 12D).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.CIFRA DE AFACERI (cerinte identice pentru fiecare lot in parte): Se solicita media cifrei de afaceri globala, care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani, in functie de informatiile si documentele disponibile, in cuantum de minim 6.500.000 lei (Formularul B1). Cerinta privind cifra de afaceri poate fi indeplinita prin cumul, in cazul unei oferte comune. In cazul in care ofertantul este IMM, acesta poate beneficia de prevederile Legii nr.346/2004 referitoare la reducerea cu 50% a valorii cifrei de afaceri, situatie in care acesta va depune toate actele legale care sa ateste calitatea de IMM. In situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMM-urilor, asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se poate aplica art.16, alin.2 din L346/2004. Cursul utilizat pentru conversia leu/euro este cursul valutar mediu anual comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei(www.bnr.ro).2.Informatii privind sustinerea, daca este cazul: Ofertantii pot fi sustinuti conform art.186 din OUG 34/2006. In acest caz se vor prezenta: angajamentul ferm de sustinere autentificat (Formularul 34), declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.180 din OUG 34/2006 (Formularul 12A), declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181, lit.a), lit.c^1) si lit.d) din OUG 34/2006 (Formular 12BS); declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69¹ din OUG 34/2006 (Formular 12D).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.a)EXPERIENTA SIMILARA (cerinte identice pentru fiecare lot in parte): Declaratia privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani (Formular 12E). Ofertantii vor face dovada ca in ultimii 3 ani, respectiv pana la data limita de depunere a ofertelor, au prestat/au dus la bun sfarsit, minim unul/ maxim 5 contracte a caror valoare cumulata sa fie de minim 3.250.000 lei fara TVA si care au avut ca obiect prestarea de servicii similare cu obiectul contractului. Pentru indeplinirea cerintei valorice impuse, echivalenta in euro se va calcula la cursul valutar mediu anual comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei: http: //www.bnr.ro.
1.b)Se va prezenta o lista cu principalele servicii prestate in ultimii 3 ani (Anexa la Formular 12E), raportat la data limita de depunere a ofertelor, care trebuie sa contina: valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie pe propria raspundere, a operatorului economic.
2.a)RESURSE UMANE: Declaratia privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere din ultimii 3 ani, conform Formular 12I; - Lista referitoare la personalul cheie care va fi utilizat pentru indeplinirea contractului - Anexa la Formularul 12I; - Declaratie pe propria raspundere referitoare la capabilitatea ofertantului de a dispune de personal specializat responsabil direct pentru indeplinirea corespunzatoare a contractelor subsecvente de servicii.
2.b)Personalul necesar la LOTUL 1:
- personal cu sarcini de raspundere format din: ing. cu specializarea horticultura/ peisagistica; ing. mecanic si 3 tehnicieni horticoli;
- personal de executie format din: muncitori peisagisti sau: arboricultori si floricultori, agricultori si lucratori calificati in culturi vegetale, lucratori specializati in cultura plantelor, gradinar, peisagist floricultor, tamplar, zidar, lacatus, instalator, electrician, dulgher, conducator auto si muncitori necalificati.Personal necesar la LOTURILE 2, 3, si 4:
- personal cu sarcini de raspundere format din: ing. cu specializarea horticultura/ peisagistica si ing. mecanic;
- personal de executie format din: muncitori peisagisti sau: arboricultori si floricultori, agricultori si lucratori calificati in culturi vegetale, lucratori specializati in cultura plantelor, gradinar, peisagist floricultor, tamplar, zidar, lacatus, instalator, electrician, dulgher, conducator auto si muncitori necalificati.
2.c)Pentru personalul nominalizat se vor prezenta: - documente justificative din care sa rezulte calificarea personalului nominalizat (ex: diplome de specialitate, certificate de calificare, etc.); - documente justificative din care sa rezulte raportul juridic dintre ofertanti si personalul nominalizat (ex: contracte individuale de munca, contracte de colaborare, contracte prestari servicii, etc.) Pentru personalul cu sarcini de raspundere se vor prezenta: CV-uri, acte doveditoare al competentelor in domeniu (diplome de specialitate/autorizari), precum si un scurt memoriu de activitate.
3.a)DOTARI TEHNICE: Ofertantii vor prezenta declaratia si lista privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care pot dispune pt. indeplinirea corespunzatoare a contractului (Formular 12H + Anexa la Formular 12H).
3.b)Ofertantii vor face dovada ca dispun, din dotare proprie/de la terti/alta forma de punere la dispozitie de urmatoarele utilaje: - Pentru LOTUL 1: sera incalzita-5000 mp, pepiniera-2 ha, solar incalzit-2500 mp, rasadnita-1000 mp, PRB, moto-ferastraie, pompa de udat, autocamion, motounelte cu dispozitive de taiere (fir, stea, disc), aparat electric de sudura, generator de curent, masina de gaurit, betoniera, picamer, cositoare rotativa, suflanta de frunze, aparat tuns gard viu, freza pentru mobilizat sol, rotosapa, tractor cositoare, minitractor cu agregate de lucru (cupa, excavator, freza, scarificator, lama, picamer, burghiu pt. gropi), motocultor cu agregate, autostropitoare, autoturism, autoutilitare, autocompactor;
- Pentru LOTURILE 2, 3 si 4: pepiniera, PRB, moto-ferastraie, pompa de udat, autocamion, motounelte cu dispozitive de taiere (fir, stea, disc), aparat electric de sudura, generator de curent, masina de gaurit, betoniera, picamer, cositoare rotativa, suflanta de frunze, aparat de tuns gard viu, freza pentru mobilizat sol, rotosapa, tractor cositoare, minitractor cu agregate de lucru (cupa, excavator, freza, scarificator, lama, picamer, burghiu pt. gropi), motocultor cu agregate, autostropitoare, autoturism, autoutilitare, autocompactor.
4.Informatii privind subcontractantii (daca este cazul): Se va prezenta: Declaratia si lista cu subcontractantii (Form. 12G), Acordul/acordurile de subcontractare(Form. 15). Ofertantii sunt obligati sa precizeze: partea/partile din contract pe care urmeaza sa o/le subcontracteze; datele de recunoastere a subcontractantilor propusi; Resursele materiale si umane ale subcontr. declarati se iau in considerare pt. partea lor de implicare in contractul daca sunt prezentate si urmatoarele documente: Declaratia in temei art.69¹ din OUG 34/2006(Formular 12D); documentele solicitate privind partea sa de implicare(resurse umane, dotari tehnice). In cazul in care, parti din contract, urmeaza fie indeplinite de unul sau mai multi subcontractanti, ofertantul castigator are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, contractele incheiate intre acesta si subcontr. nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contract.
5.Informatii privind asociatii (daca este cazul). In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici - Capacitatea tehnica si/sau profesionala se va demonstra prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (cumulat pentru toti operatorii economici semnatari ai acordului de asociere). Ofertantul va prezenta Acordul de asociere(Formular 14). Fiecare semnatar al acordului de asociere are obligatia de a prezenta si urmatoarele documente: declaratia de incadrare in IMM (daca este cazul) si declaratie pe proprie raspundere conform art. 11 alin (4) din HG 925/2006 (daca este cazul) si documentele privind partea sa de implicare. In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare nu se solicita legalizarea asocierii.
6.Informatii privind tertul sustinator: Conform art.190 din OUG 34/2006, Capacitatea tehnica si/sau profesionala a ofertantului, poate fi indeplinita si de catre un tert sustinator. In acest caz se vor prezenta: Angajamentul ferm in forma autentica (Formular nr. 11); Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006 din partea sustinatorului (Formularul 12A); Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181, lit.a), c^1), d), din OUG 34/2006 , din partea sustinatorului (Formularul 12BS); Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69¹ din OUG 34/2006 din partea sustinatorului (Formularul 12D); Documentele solicitate pt. indeplinirea cerintei, respectiv partea de sustinere. Exp. similara se va indeplini integral de tertul sustinator iar Resursele Umane si/sau dotarile tehnice se iau prin cumul.
1.Standarde de asigurare a calitatii: Se vor prezenta documente/certificate emise de organisme independente, prin care se atesta respectarea de catre ofertant a standardelor de asigurare a calitatii pentru executia de lucrari similare cu obiectul prezentei proceduri, conform SR EN ISO 9001 - se va prezenta copia certificatului, valabil la data limita de depunere a ofertelor sau certificat echivalent emis de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.
2.Standarde de protectie a mediului: Se vor prezenta documente/certificate emise de organisme independente, prin care se atesta respectarea de catre ofertant a standardelor de protectie a mediului pentru executia de lucrari similare cu obiectul prezentei proceduri, conform SR EN ISO 14001 - se va prezenta copia certificatului, valabil la data limita de depunere a ofertelor sau certificat echivalent emis de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.
3.In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici, fiecare membru semnatar al acordului va prezenta certificatul pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.a)EXPERIENTA SIMILARA (cerinte identice pentru fiecare lot in parte): Declaratia privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani (Formular 12E).Ofertantii vor face dovada ca in ultimii 3 ani, respectiv pana la data limita de depunere a ofertelor, au prestat/au dus la bun sfarsit, minim unul/ maxim 5 contracte a caror valoare cumulata sa fie de minim 3.250.000 lei fara TVA si care au avut ca obiect prestarea de servicii similare cu obiectul contractului. Pentru indeplinirea cerintei valorice impuse, echivalenta in euro se va calcula la cursul valutar mediu anual comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei: http: //www.bnr.ro.1.b)Se va prezenta o lista cu principalele servicii prestate in ultimii 3 ani (Anexa la Formular 12E), raportat la data limita de depunere a ofertelor, care trebuie sa contina: valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie pe propria raspundere, a operatorului economic.2.a)RESURSE UMANE: Declaratia privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere din ultimii 3 ani, conform Formular 12I; - Lista referitoare la personalul cheie care va fi utilizat pentru indeplinirea contractului - Anexa la Formularul 12I; - Declaratie pe propria raspundere referitoare la capabilitatea ofertantului de a dispune de personal specializat responsabil direct pentru indeplinirea corespunzatoare a contractelor subsecvente de servicii.2.b)Personalul necesar la LOTUL 1: - personal cu sarcini de raspundere format din: ing. cu specializarea horticultura/ peisagistica; ing. mecanic si 3 tehnicieni horticoli;
- personal de executie format din: muncitori peisagisti sau: arboricultori si floricultori, agricultori si lucratori calificati in culturi vegetale, lucratori specializati in cultura plantelor, gradinar, peisagist floricultor, tamplar, zidar, lacatus, instalator, electrician, dulgher, conducator auto si muncitori necalificati.Personal necesar la LOTURILE 2, 3, si 4: - personal cu sarcini de raspundere format din: ing. cu specializarea horticultura/ peisagistica si ing. mecanic;
- personal de executie format din: muncitori peisagisti sau: arboricultori si floricultori, agricultori si lucratori calificati in culturi vegetale, lucratori specializati in cultura plantelor, gradinar, peisagist floricultor, tamplar, zidar, lacatus, instalator, electrician, dulgher, conducator auto si muncitori necalificati.2.c)Pentru personalul nominalizat se vor prezenta: - documente justificative din care sa rezulte calificarea personalului nominalizat (ex: diplome de specialitate, certificate de calificare, etc.); - documente justificative din care sa rezulte raportul juridic dintre ofertanti si personalul nominalizat (ex: contracte individuale de munca, contracte de colaborare, contracte prestari servicii, etc.) Pentru personalul cu sarcini de raspundere se vor prezenta: CV-uri, acte doveditoare al competentelor in domeniu (diplome de specialitate/autorizari), precum si un scurt memoriu de activitate.3.a)DOTARI TEHNICE: Ofertantii vor prezenta declaratia si lista privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care pot dispune pt. indeplinirea corespunzatoare a contractului (Formular 12H + Anexa la Formular 12H).3.b)Ofertantii vor face dovada ca dispun, din dotare proprie/de la terti/alta forma de punere la dispozitie de urmatoarele utilaje: - Pentru LOTUL 1: sera incalzita-5000 mp, pepiniera-2 ha, solar incalzit-2500 mp, rasadnita-1000 mp, PRB, moto-ferastraie, pompa de udat, autocamion, motounelte cu dispozitive de taiere (fir, stea, disc), aparat electric de sudura, generator de curent, masina de gaurit, betoniera, picamer, cositoare rotativa, suflanta de frunze, aparat tuns gard viu, freza pentru mobilizat sol, rotosapa, tractor cositoare, minitractor cu agregate de lucru (cupa, excavator, freza, scarificator, lama, picamer, burghiu pt. gropi), motocultor cu agregate, autostropitoare, autoturism, autoutilitare, autocompactor;
- Pentru LOTURILE 2, 3 si 4: pepiniera, PRB, moto-ferastraie, pompa de udat, autocamion, motounelte cu dispozitive de taiere (fir, stea, disc), aparat electric de sudura, generator de curent, masina de gaurit, betoniera, picamer, cositoare rotativa, suflanta de frunze, aparat de tuns gard viu, freza pentru mobilizat sol, rotosapa, tractor cositoare, minitractor cu agregate de lucru (cupa, excavator, freza, scarificator, lama, picamer, burghiu pt. gropi), motocultor cu agregate, autostropitoare, autoturism, autoutilitare, autocompactor.4.Informatii privind subcontractantii (daca este cazul): Se va prezenta: Declaratia si lista cu subcontractantii (Form. 12G), Acordul/acordurile de subcontractare(Form. 15). Ofertantii sunt obligati sa precizeze: partea/partile din contract pe care urmeaza sa o/le subcontracteze; datele de recunoastere a subcontractantilor propusi; Resursele materiale si umane ale subcontr. declarati se iau in considerare pt. partea lor de implicare in contractul daca sunt prezentate si urmatoarele documente: Declaratia in temei art.69¹ din OUG 34/2006(Formular 12D); documentele solicitate privind partea sa de implicare(resurse umane, dotari tehnice). In cazul in care, parti din contract, urmeaza fie indeplinite de unul sau mai multi subcontractanti, ofertantul castigator are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, contractele incheiate intre acesta si subcontr. nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contract.5.In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici - Capacitatea tehnica si/sau profesionala se va demonstra prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (cumulat pentru toti operatorii economici semnatari ai acordului de asociere). Ofertantul va prezenta Acordul de asociere(Formular 14). Fiecare semnatar al acordului de asociere are obligatia de a prezenta si urmatoarele documente: declaratia de incadrare in IMM (daca este cazul) si declaratie pe proprie raspundere conform art. 11 alin (4) din HG 925/2006 (daca este cazul) si documentele privind partea sa de implicare. In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare nu se solicita legalizarea asocierii.6.Se va prezenta: Angajamentul ferm de sustinere conform art.190 alin (2) din OUG 34/2006-Formular 11(in forma autentica); Declaratie conform prevederilor art.180 din OUG 34/2006-Formular 12A; declaratie conform prevederilor art.181 lit.a), c1) si d) din OUG 34/2006-Formular 12BS si Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69¹ din OUG 34/2006-Formularul 12D precum si documentele solicitate pt. indeplinirea cerintei respectiv partea de sustinere. Exp. similara se va indeplini integral de tertul sustinator iar Resursele Umane si/sau dotarile tehnice se iau prin cumul.1.Standarde de asigurare a calitatii: Se vor prezenta documente/certificate emise de organisme independente, prin care se atesta respectarea de catre ofertant a standardelor de asigurare a calitatii pentru executia de lucrari similare cu obiectul prezentei proceduri, conform SR EN ISO 9001 - se va prezenta copia certificatului, valabil la data limita de depunere a ofertelor sau certificat echivalent emis de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.2.Standarde de protectie a mediului: Se vor prezenta documente/certificate emise de organisme independente, prin care se atesta respectarea de catre ofertant a standardelor de protectie a mediului pentru executia de lucrari similare cu obiectul prezentei proceduri, conform SR EN ISO 14001 - se va prezenta copia certificatului, valabil la data limita de depunere a ofertelor sau certificat echivalent emis de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.3.In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici, fiecare membru semnatar al acordului va prezenta certificatul pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Intra in licitatie electronica
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere: Punctajul pt. factorul de evaluare "Pretul ofertei" se acorda astfel: a)pt. cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv; b)pt. un alt pret decat cel prevazut la lit.a) punctajul se acorda astfel: P(n) = (pret minim/pret(n)) x punctaj maxim alocat. Factorul de evaluare "Pretul ofertei" se refera la TOTALUL GENERAL V(0), fara TVA, din Anexa 1 la Caietul de sarcini, care include: Cheltuieli Directe + Cheltuieli Indirecte + Profit, sise va calcula doar in scopul compararii si departajarii ofertelor.
2.
Perioada de garantie a lucrarilor
15%
Descriere: Punctajul pentru factorul de evaluare "perioada de garantie a lucrarilor" se acorda astfel: a)pentru perioada de garantie cea mai mare se acorda punctaj maxim; b)pt. o perioada a garantiei mai mica decat cea maxima prezentata, punctajul se va acorda astfel: P(n) = (perioada (n)/perioada maxima) x punctaj maxim alocat. Perioada de garantie a lucrarilor va fi cuprinsa intre 1 si 3 ani. Nu se accepta o perioada a garantiei lucrarilor in afara acestor limite: - pt. o perioada a garantiei mai mica de 1 an, oferta se declara neconforma; - pentru o perioada a garantiei mai mare de 3 ani, oferta nu se va puncta suplimentar.
3.
Perioada de garantie pt. materialul dendrologic
15%
Descriere: Punctajul pentru factorul de evaluare "perioada de garantie a materialului dendrologic" se acorda astfel: a)pentru perioada de garantie cea mai mare se acorda punctaj maxim; b)pt. o perioada a garantiei mai mica decat cea maxima prezentata, punctajul se va acorda astfel: P(n) = (perioada (n)/perioada maxima) x punctaj maxim alocat. Perioada de garantie pt. materialul dendrologic va fi cuprinsa intre 1 si 3 ani. Nu se accepta o perioada a garantiei materialului dendrologic in afara acestor limite: - pt. o perioada a garantiei mai mica de 1 an, oferta se declara neconforma; - pentru o perioada a garantiei mai mare de 3 ani, oferta nu se va puncta suplimentar.
Punctaj maxim componenta tehnica: 30
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Au dreptul sa participe la faza finala de licitatie electronica doar ofertantii inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.), (conform art.42 si 44 alin.(2) din Hotararea nr.1660/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare) si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza de catre autoritatea contractanta pe cale electronica, conform prevederilor art.165 alin. (2) din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare. In cadrul licitatiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera doar la TOTALUL GENERAL V(0). Sistemul informatic va pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de ofertare, informatii referitoare la: cea mai buna oferta. In cadrul licitatiei electronice ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ultima oferta depusa. Numarul de runde: 1. Durata runda: o zi.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2012/S243-399769 din 13.12.2012
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.04.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.04.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.04.2013 11:00
Locul: Bv. C.D. Loga nr.1, Sala Licitatii (parter)
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1.Pentru vizualizarea documentelor atasate, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (program disponibil gratuit pe site-ul furnizorului de semnatura electronica ? programul ShellSAFE Verify ? adresa: http: //www.certsign.ro/certsign/produse/siguranta-documentelor/shellsafe-verify). 2.In cazul in care, in urma licitatiei electronice, doi sau mai multi operatori economici s-au clasat pe prima pozitie a clasamentului, obtinand punctaje egale, se va alege castigatoare oferta care are pretul cel mai scazut. In cazul in care si preturile ofertate sunt egale, pentru departajare, autoritatea contractanta va solicita acestora o noua propunere financiara, in plic inchis, acordul-cadru urmand sa fie atribuit ofertantului care obtine punctajul mai mare. 3.Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect. Toate cerintele se considera indeplinite, prin raportare la data depunerii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2006, cu toate completarile si modificarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii Publice
Adresa postala: Bv. C.D. Loga nr.1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300030, Romania, Tel. +40 256408453, Email: [email protected], Fax: +40 256408477
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.01.2013 13:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer