Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Intretinere pe timp de iarna 2012 - 2013? ? D.R.D.P. Constanta - Lot 1-7


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
33.245.370 RON

Castigatorul Licitatiei: SC DELTA A.C.M. 93 SRL
Anunt de atribuire numarul 138132/28.11.2012
Informatii anunt de participare asociat 131226
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Ileana Radu, Tel. +40 212643310, Email: [email protected], Fax: +40 213120984, Adresa internet (URL): www.andnet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Intretinere pe timp de iarna 2012 - 2013? ? D.R.D.P. Constanta - Lot 1-7
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: D.N.-urile din administr DRDP Cta: -Lot Ct1-SDN Cta;
-Lot Ct2-SDN Calarasi;Lot Ct 3-SDN Slobozia;Lot Ct 4-SDN.Braila;Lot Ct 5-SDN Tulcea;
Lot Ct 6 A2-SDNCalarasi;
Lot Ct 7 A2?A4-SDN.Constanta.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Intretinere curenta iarna a D.N.-urile din administrarea D.R.D.P. Constanta
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90620000-9 - Servicii de deszapezire (Rev.2)
44113910-7-Materiale de intretinere rutiera de iarna (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
33, 245, 369.97RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S158-264385din18.08.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 92/72770 Denumirea: Contract servicii deszapezire curenta iarna 2012-2013 DRDP CONSTANTA LOT 2 SDN CALARASI
V.1) Data atribuirii contractului 06.11.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC DELTA A.C.M. 93 SRL
Adresa postala: Str. Chiciurei nr. 39-45 sector 3 Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031872, Romania, Tel. +40 241581147/+40 241581540, Email: [email protected], Fax: +40 241584371/+40 341449815, Adresa internet (URL): www.deltaacm.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 6015613.92 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5788075.41 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 92/69979 Denumirea: Contract servicii deszapezire curenta iarna 2012-2013 DRDP CONSTANTA LOT 1 SDN CONSTANTA
V.1) Data atribuirii contractului 24.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TELOXIM CON SRL
Adresa postala: Str Dambovita nr 59 sector 6 Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060843, Romania, Tel. +40 372118300, Email: [email protected], Fax: +40 372118322
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 12463119.80 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9902527.81 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 92/69980 Denumirea: Contract servicii deszapezire curenta iarna 2012-2013 DRDP CONSTANTA LOT 3 SDN SLOBOZIA
V.1) Data atribuirii contractului 24.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TELOXIM CON SRL
Adresa postala: Str Dambovita nr 59 sector 6 Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060843, Romania, Tel. +40 372118300, Email: [email protected], Fax: +40 372118322
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7243456.26 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5751734.27 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 92/69981 Denumirea: Contract servicii deszapezire curenta iarna 2012-2013 DRDP CONSTANTA LOT 4 SDN BRAILA
V.1) Data atribuirii contractului 24.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TELOXIM CON SRL
Adresa postala: Str Dambovita nr 59 sector 6 Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060843, Romania, Tel. +40 372118300, Email: [email protected], Fax: +40 372118322
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 6719024.28 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5292815.17 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 92/69982 Denumirea: Contract servicii deszapezire curenta iarna 2012-2013 DRDP CONTANTA LOT 5 SDN TULCEA
V.1) Data atribuirii contractului 24.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TELOXIM CON SRL
Adresa postala: Str Dambovita nr 59 sector 6 Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060843, Romania, Tel. +40 372118300, Email: [email protected], Fax: +40 372118322
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 8166990.70 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6510217.31 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Informatii generale despre ofertant ? Se va completa Formularul nr. 23 din Sectiunea Formulare din Documentatia de atribuire;In cazul in care doua sau mai multe propuneri financiara prezinta prĂȘt egal si sunt clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicitia ofertantilor in cauza, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Acesta avand obligatia refacerii ofertei, conform ultimei oferte financiare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti
Adresa postala: Bdul Unirii, nr. 37, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040034, Romania, Tel. +40 214083700, Email: [email protected], Fax: +40 214083600, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania Nationala de Autostarzi si Drumuri Nationale din Romania ? Directia Legislatie, Contencios si Contracte
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu nr. 38 sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 212643310, Email: [email protected], Fax: +40 213120984
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.11.2012 14:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer