Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Intretinere, service, reparare, reabilitare/modernizare si dezvoltare a echipamentelor de semaforizare in Municipiul Brasov


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
882.353 RON

Castigatorul Licitatiei: UTI TRAFFIC MANAGEMENT S.A.
Anunt de atribuire numarul 83947/20.05.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BRASOV
Adresa postala: BD. EROILOR NR.8, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500007, Romania, Punct(e) de contact: DIRECTIA TEHNICA, Tel.+40 268 472486, In atentia: ADRIANA GRIDEAN, Email: [email protected], Fax: +40 268 472486, Adresa internet (URL): http: //www.brasovcity.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Intretinere, service, reparare, reabilitare/modernizare si dezvoltare a echipamentelor de semaforizare in Municipiul Brasov
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: MUNICIPIUL BRASOV
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Intretinere, service, reparare, reabilitare/modernizare si dezvoltare a echipamentelor de semaforizare in Municipiul Brasov
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50232200-2 - Servicii de intretinere a semafoarelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
882, 353RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Noi lucrari / servicii, constituind o repetare a lucrarilor / serviciilor existente si solicitate in conformitate cu conditiile stricte conforme cu cele stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 575 Denumirea: Intretinere, service, reparare, reabilitare/modernizareechipamente semaforizare in Mun. Brasov
V.1) Data atribuirii contractului 4/22/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
UTI TRAFFIC MANAGEMENT S.A.
Adresa postala: str. Cernauti nr. 27B, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022183, Romania, Tel.+40314232781, Email: [email protected];[email protected], Fax: +40314232750, Adresa internet (URL): www.uti.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1176471.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 882353.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
contract de servicii nr.1441/08.09.2009-valoare estimata initiala fara T.V.A 7.142.857, 14 LEI, ANUNT DE ATRIBUIRE NR. 64549/9.07.2009
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL BRASOV
Adresa postala: STR. 15 NOIEMBRIE NR. 45, Localitatea: BRASOV, Cod postal: 500097, Romania, Tel.0268-419685, Email: [email protected], Fax: 0268-419685
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Servicul Contencios Administrativ
Adresa postala: Str. Eroilor nr. 8, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500007, Romania, Tel.0268-416550/149, Email: [email protected], Fax: 0268-473001
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.05.2010 11:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer